17 septembrie 2021

România a acordat o contribuţie voluntară în valoare de 40.000 de euro pentru fondul de solidaritate creat de OIF

Distribuie pe rețelele tale sociale:

România a acordat o contribuţie voluntară în valoare de 40.000 de euro pentru fondul de solidaritate creat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) pentru femei, „La Francophonie avec Elles”. Acest sprijin se înscrie în contribuţia activă a României, stat cu 30 de ani de apartenenţă la mişcarea francofonă, la îndeplinirea obiectivelor-cheie ale OIF. Având în vedere angajamentul său constant faţă de promovarea egalităţii de gen, această iniţiativă a României confirmă importanţa acordată susţinerii rolului esenţial al femeilor şi fetelor ca agenţi ai schimbării în comunităţile lor, contribuind la educarea, formarea profesională şi antreprenorială, dezvoltarea activităţilor generatoare de venituri şi crearea de locuri de muncă pentru femei şi fete.

Fondul de solidaritate pentru femei „La Francophonie avec Elles” a fost creat în iulie 2020, la propunerea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, şi cu acordul statelor membre ale OIF, printre care şi România, pentru un termen iniţial de patru ani, până în 2024. Fondul are drept scop facilitarea accesului la dezvoltare economică, educaţie, sănătate şi protecţie faţă de violenţa împotriva femeilor şi fetelor, în condiţiile în care femeile şi fetele în situaţie de vulnerabilitate sunt cele mai afectate de criza cauzată de pandemia de COVID-19.

Informaţii suplimentare:

Fondul de solidaritate pentru femei „La Francophonie avec Elles” are ca obiective:
– sprijinirea femeilor şi fetelor aflate în situaţii vulnerabile prin dezvoltarea unor activităţi generatoare de venituri pe termen lung, încadrate în piaţa oficială a muncii;
– informarea femeilor şi fetelor despre pandemii, sănătate şi prevenirea bolilor, facilitarea accesului la asistenţă medicală şi, mai general, exercitarea deplină a drepturilor lor cetăţeneşti;
– sprijinirea acestora prin educaţie şi formarea profesională.

Mai multe detalii privind fondul „La Francophonie avec Elles” – https://www.francophonie.org/la-francophonie-avec-elles-1707.

România a dobândit statutul de observator la Francofonia instituţională acum 30 de ani, în 1991, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al OIF, fiind un actor important al mişcării francofone. A fost desemnată, în 2007, de către Secretarul General al Francofoniei, drept „stat-far al Francofoniei” în regiunea Europei Centrale şi de Est. România participă activ la întâlnirile diferitelor structuri ale Francofoniei (Sommet, Conferinţa ministerială, Consiliul permanent, Conferinţele ministeriale specializate şi permanente – Conferinţa Miniştrilor Educaţiei statelor şi guvernelor francofone / CONFEMEM şi Conferinţa Miniştrilor Tineretului şi Sportului din statele francofone – CONFEJES, Adunarea Parlamentară a Francofoniei) şi operatorilor Francofoniei (Agenţia universitară a Francofoniei, TV5Monde, Universitatea Senghor şi Asociaţia internaţională a primarilor francofoni), precum şi la elaborarea documentelor strategice ale OIF.

Angajamentul constant al României în cadrul Francofoniei permite, de asemenea, promovarea valorilor euroatlantice în spaţiul francofon şi promovarea politicii externe, inclusiv a componentei de asistenţă pentru dezvoltare, din perspectiva propriilor priorităţi de dezvoltare. Sprijinul financiar al României contribuie la realizarea misiunilor Francofoniei, definite în cadrul strategic al OIF 2015-2022 şi ilustrate în programarea OIF 2019-2022.