30 ianuarie 2023

România a devenit, oficial, membru fondator al Alianţei Baukultur

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Culturii a fost reprezentat de către Diana Baciuna, secretar de stat, la Conferinţa miniştrilor culturii, „Davos Baukultur Alliance 2023”, care a avut loc în perioada 14-16 ianuarie 2023, în ajunul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial, la Davos, Elveţia.

În cadrul conferinţei, a fost adoptat Memorandumul pentru lansarea Alianţei Baukultur. Alianţa reuneşte actorii relevanţi din sectoarele publice şi private, dar şi din societatea civilă, într-o reţea informală internaţională care se întruneşte în şedinţe plenare regulate, dar şi în interiorul unor focus grupuri, cu scopul a analiza provocările Baukultur şi de a propune noi soluţii pentru o cultură locală de înaltă calitate.

Obiectivul central al Alianţei este de a continua angajamentul asumat prin Declaraţia de la Davos, din 2018, pentru Baukultur de înaltă calitate şi de a susţine beneficiile şi valoarea economică adăugată pe care acest concept le aduce. Oficiul Federal Elveţian pentru Cultură a elaborat, împreună cu parteneri internaţionali, Sistemul de calitate Davos Baukultur, definind opt criterii pentru a evalua calitatea Baukultur. Acestea sunt incluse în raportul Comisiei Europene privind Metoda deschisă de coordonare (OMC) şi a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene în 2021, ca instrument de definire a arhitecturii de înaltă calitate.

Baukultur de înaltă calitate echivalează cu o economie sănătoasă, o societate incluzivă şi un mediu protejat pentru generaţiile viitoare, în contextul provocărilor globale legate de schimbările climatice, a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul construcţiilor, a creşterii populaţiei urbane şi a depopulării zonelor rurale, a persistenţei fluxurilor de migraţie, a digitalizării şi globalizării, precum şi a efectelor post-pandemice.

De asemenea, în cadrul conferinţei, miniştrii culturii, şefii delegaţiilor statelor membre şi ai statelor observatoare ale Consiliului Europei, precum şi reprezentanţii organizaţiilor participante au semnat Declaraţia comună privind situaţia din Ucraina.

Documentul vizează, pe de-o parte, voinţa şi disponibilitatea semnatarilor de a oferi expertiză şi sprijin pentru reconstruirea ţării în urma daunelor produse de război, colaborarea cu toate instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu sectorul privat din Ucraina şi, de cealaltă parte, angajamentul de a lua măsuri şi de a întreprinde eforturi internaţionale coordonate, în spiritul unei culturi de înaltă calitate, a sistemului de calitate Davos Baukultur, prin Alianţa Davos Baukultur.

Diana Baciuna, reprezentanta Ministerului Culturii la acest eveniment, a avut următoarea intervenţie:

„Guvernanţa, funcţionalitatea, mediul, economia, diversitatea, contextul, sentimentul faţă de loc şi frumuseţea sunt standardele de calitate care vor ghida Baukultur în cele 31 de state semnatare ale Alianţei din Europa, prin implicarea constantă a organizaţiilor non-guvernamentale, inter-guvernamentale şi a partenerilor privaţi, membri ai Alianţei. Oamenii, principiile şi valorile trebuie să ocupe locul binemeritat în centrul culturii, într-un cadru care susţine dialogul şi moştenirea culturală comună, utilizată cu înţelepciune ca resursă pentru a genera o dezvoltare durabilă, a combate discriminarea şi a îmbunătăţi calitatea vieţii. Tot ceea ce construim ne influenţează modul de viaţă şi de lucru, calitatea mediului construit fiind direct legată de calitatea vieţii noastre. Prin urmare, calitatea mediului nostru construit trebuie să cuprindă, din perspectiva cetăţenilor, componenta democratică, incluzivă şi autentică, în strânsă conexiune cu moştenirea construită – monumente şi situri arheologice, grădini şi peisaje. Asigurarea dreptului la locuri sigure, sănătoase, bine proiectate şi la preţuri accesibile permite spaţiului o înaltă calitate, de natură a încuraja coeziunea socială şi bunăstarea societăţii actuale. Sunt convinsă că Alianţa Baukultur va reprezenta un pas fundamental pentru asigurarea celui mai bun viitor posibil pentru noi toţi!”

România are statutul de membru fondator al Alianţei Baukultur de la Davos 2023, alături de 31 state, organizaţii non-guvernamentale, inter-guvernamentale şi companii din sectorul privat.

Conducerea Alianţei Baukultur se realizează prin intermediul unui comitet ce este format din nouă membri din cadrul Alianţei: trei membri din sectorul public, trei din mediul privat şi trei din societatea civilă.

Secretariatul Alianţei este găzduit de Forumul Economic Mondial (WEF). Elveţia va acoperi cheltuielile de funcţionare pentru primii cinci ani (2023-2027).

Mai multe detalii privind textul Memorandumului, actul de înfiinţare al Alianţei Baukultur pot fi consultate aici:
https://davosdeclaration2018.ch/en/dd;nav/index/davos-2023 Comunicat de presă – Ministerul Culturii

Sursa foto Facedbook Ministerul Culturii