Publicat: 14 Noiembrie, 2018 - 08:51
Share

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission - PBC), a co-prezidat reuniunea comună a Consiliului Economic şi Social (ECOSOC) şi a PBC, care a avut loc la 13 noiembrie 2018, la sediul ONU din New York. Anul acesta, subiectul evenimentului comun a fost dedicat Conexiunilor dintre schimbările climatice şi consolidarea şi permanentizarea păcii în regiunea Sahel. 

Ambasadorul Ion Jinga a salutat decizia comună de a discuta situaţia din Sahel din perspectiva impactului schimbărilor climatice asupra păcii şi securităţii în regiune, având în vedere faptul că aceasta se confruntă cu riscuri multidimensionale şi are nevoie urgentă de coordonare integrată, analiză şi sprijin din partea comunităţii internaţionale. Subliniind că 'efectele schimbărilor climatice, cum ar fi deşertificarea, seceta, inundaţiile, insecuritatea alimentară, reprezintă ameninţări la adresa generaţiilor viitoare şi asupra dezvoltării', Reprezentantul Permanent al României la ONU a apreciat că ECOSOC şi PBC pot sprijini regiunea Sahel în combaterea provocărilor impuse de schimbările climatice şi în procesele de permanentizare a păcii prin coordonare şi coerenţă politică, construirea de parteneriate, mobilizarea resurselor şi încurajarea leadershipului şi a eforturilor naţionale: 'În baza mandatului lor, ECOSOC şi PBC pot acorda expertiză şi sprijin, acţionând împreună şi în complementaritate, în promovarea responsabilităţii naţionale şi regionale şi în susţinerea iniţiativelor locale'. 

Formulând concluziile reuniunii, diplomatul român a arătat că schimbările climatice se află între priorităţile agendei ONU şi că abordarea cauzelor profunde ale conflictelor presupune acţiuni coerente care să implice întregul sistem instituţional al organizaţiei: 'O pace durabilă nu poate exista fără dezvoltare durabilă, iar pentru aceasta ţările din Sahel au nevoie de investiţii pentru dezvoltare. Ele au, de asemenea, nevoie de sprijin durabil din partea comunităţii internaţionale pentru a construi pacea şi a combate extremismul violent, pentru a construi societăţi reziliente şi a combate schimbările climatice'.

Iniţiativa introducerii temei privind impactul schimbărilor climatice asupra riscurilor de securitate în regiunea Sahel a aparţinut preşedinţiei române a Comisiei pentru Consolidarea Păcii, fiind acceptată prin consens de către toate statele membre ale ECOSOC şi PBC. Rezoluţia ECOSOC 2009/32, precum şi rezoluţiile identice A/RES/70/262 şi S/RES/2282 (2016), adoptate de Consiliul de Securitate şi Adunarea generală a ONU, referitoare la revizuirea arhitecturii în domeniul consolidării păcii, au solicitat cooperarea mai strânsă şi o mai mare coerenţă între activitatea ECOSOC şi a PBC. Reuniunea comună ECOSOC - PBC a avut loc după sesiunea anuală a Comisiei pentru Consolidarea Păcii, dedicată regiunii Sahel, care s-a desfăşurat la 12 noiembrie 2018, sub preşedinţia României.

Tag-uri Nume: