Publicat: 13 Noiembrie, 2018 - 09:25
Share

Reprezentantul permanent al României, ambasadorul Ion Jinga, a condus, la 12 noiembrie 2018, sesiunea anuală a Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission - PBC), având ca temă "Consolidarea şi permanentizarea păcii în regiunea Sahel".

Dată fiind importanţa regiunii Sahel pentru pacea şi securitatea pe continentul african, în anul 2017 Consiliul de Securitate a cerut PBC să sprijine Oficiul Naţiunilor Unite pentru Africa de Vest (UNOWAS) în implementarea Strategiei Integrate a ONU pentru Sahel. România a inclus regiunea Sahel între priorităţile mandatului său la conducerea PBC. 

În alocuţiunea introductivă din cadrul sesiunii anuale, Reprezentantul Permanent al României la ONU a arătat că, în calitate de preşedinte al PBC, în luna martie 2018, a participat la cea de-a 6-a reuniune a "Platformei de Coordonare Ministerială" pentru Sahel, organizată în Ciad. De asemenea, în perioada 15 - 19 octombrie 2018, Preşedintele PBC, a participat alături de Mohamed Ibn Chambas, Reprezentantul Permanent al Secretarului General pentru Africa de Vest şi Sahel şi de Oscar Fernandez-Taranco, Subsecretar General pentru Sprijinul Consolidării Păcii, la o vizită regională în Africa de Vest şi Sahel, care a inclus Senegal, Burkina Faso, Ciad şi Coasta de Fildeş, prilej cu care delegaţia ONU a avut întâlniri cu autorităţi naţionale şi locale, comunitatea diplomatică, reprezentanţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai agenţiilor ONU din ţările respective. În Coasta de Fildeş, delegaţia ONU a avut o întrevedere şi cu Khaled Sherif, vicepreşedinte al Băncii Africane de Dezvoltare, în cadrul eforturilor PBC de consolidare a parteneriatului strategic cu instituţii financiare internaţionale, prilej cu care a fost reiterat faptul că Sahel constituie una dintre priorităţile majore ale Băncii.

Ambasadorul Ion Jinga a menţionat că, după sesiunea anuală, PBC va organiza un eveniment comun cu Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) dedicat modului în care schimbările climatice afectează consolidarea şi permanentizarea păcii în regiunea Sahel. 

La finalul sesiunii, prezentând principalele concluzii, Reprezentantul Permanent al României a arătat că: "Regiunea Sahel constituie un test pentru capacitatea ONU de a soluţiona situaţii deosebit de complexe ce includ conflicte, terorism si extremism violent, problematica dezvoltării, aspecte sociale, de mediu, migraţie, participarea femeilor si tinerilor la viaţa economică şi politică. Aceasta impune o abordare coerentă, precum şi înţelegerea faptului că prevenirea şi soluţionarea conflictelor în regiunea Sahel constituie o responsabilitate pentru întreaga comunitate internaţională, deoarece stabilitatea şi dezvoltarea acestei regiuni pot avea implicaţii asupra securităţii globale. Ţările din regiunea Sahel beneficiază de suprafeţe întinse de teren care ar putea fi folosite pentru agricultură, de un potenţial uman de excepţie şi de resurse naturale importante. Ceea ce le lipseşte este un sprijin internaţional durabil, pentru a construi pacea şi a combate violenţa extremă, pentru a construi societăţi reziliente şi a combate schimbările climatice". 

Pledând pentru un sprijin mai pronunţat al comunităţii internaţionale în favoarea regiunii Sahel, ambasadorul român a dat ca exemplu cursul de reconstrucţie post-conflict pentru diplomaţi din ţările acestei regiuni, organizat la Bucureşti, în aceeaşi zi în care la New York avea loc sesiunea anuală a PBC dedicată Sahel, de către MAE român, în cooperare cu MAE francez. 

La sesiunea anuală a PBC din acest an au participat, pentru prima dată împreună, preşedinţii Consiliului de Securitate, Adunării Generale şi Consiliului Economic şi Social al ONU. Au fost, de asemenea, prezenţi Amina Mohammed, Secretar General Adjunct al ONU, Pierre Buyoya, fost Preşedinte al Burundi şi Reprezentant Special al Uniunii Africane pentru Mali şi Sahel, Maman Sidikou, Secretar Permanent al G5 Sahel, Ibrahim Thiaw, Consilier Special al Secretarului General pentru Sahel, Jayathma Wickramanaye, Emisar al Secretarului General pentru Tineret, precum si reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi societăţii civile din regiunea Sahel.