Publicat: 18 Iunie, 2014 - 18:49

România continuă să aibă cei mai săraci copii din Uniunea Europeană, iar jumătate dintre aceştia locuiesc în mediul rural evidenţiază  studiul “Bunăstarea Copilului in Mediul Rural”, lansat miercuri de fundaţia World Vision România.
        
În mediul rural există un grup în creştere de copii foarte vulnerabili  – provenind din familii sărace, cu un singur tip de venit, adesea doar alocația copiilor sau un venit social – care se confruntă cu vulnerabilități multiple.
             
Pentru ei munca și nu joaca sau educația este preocuparea cotidiană, merg la culcare flămânzi și se simt marginalizați în comunitate și chiar în familia lor. Acești copii ar trebui să facă obiectul unor intervenții inter-sectoriale urgente pentru a ameliora starea lor de nutriție și accesul la servicii de sănătate, educație și protecție în comunitate și familie recomandă studiul lansat.
        
Copiii din rural reprezintă, conform datelor Institutului Național de Statistică la 1 ianuarie 2013, 49,77% din populația totală de copii a țării, iar riscul de sărăcie în rural este de 3 ori mai mare.
              
 Sărăcia implică pentru aceşti copii vulnerabilităţi multiple - nutriție precară, resurse limitate pentru participarea școlară, acces limitat la servicii, marginalizare, rezultate școlare slabe – care au un impact semnificativ asupra dezvoltării și evoluției lor pe tot parcursul vieții.
        
În România rurală de azi sunt numeroase cazurile de copii care: nu primesc hrană suficientă şi adecvată - 1 din 8 copii merge uneori sau întotdeauna la culcare flămând,  în creştere cu 2% față de 2012.
               
Procentul celor care se duc întotdeauna la culcare flămânzi s-a dublat la 4% faţă de 2012.Copiii din rural nu au acces la servicii medicale decente – 1 din 5 copii între 0 şi 5 ani nu a fost la medic în ultimul an şi aproape jumătate dintre aceştia au avut boli respiratorii, aceste fiind principalele afecţiuni care cauzează  moartea copiilor sub 5 ani.
              
 Aceştia abandonează şcoala din motive de sărăcie şi rezultate şcolare slabe - 2,3% dintre familii declară că în ultimul an cel puțin un copil din gospodărie a abandonat școala.
sunt nevoiţi să muncească în gospodărie pentru a-şi ajuta părinţii - 1 din 5 copii munceşte înainte sau după şcoală şi 1 din 8 copii absentează de la școală pentru a munci în gospodărie.
              
Copiii din aceste zone au dificultăţi în a ajunge la şcoală sau grădiniţă – ei  petrec în medie 35 de minute în drumul spre şcoală, iar 1 in 5 copii merge pe jos mai mult de o ora până la şcoală.
              
Unul din 13 copii  cu vârste cuprinse între 12 - 18 ani a fumat cel puțin o dată, iar 1 din 5 a consumat cel puțin o dată băuturi alcoolice, dintre care 19% au consumat alcool cel puțin o dată în ultima săptămână.
        
Ei nu-şi cunosc drepturile şi suferă diferse abuzuri  - 16% dintre părinți apreciază că „uneori e nevoie să îţi baţi copiii ca să îi poţi educa bine”, iar 22% dintre părinți consideră comunitatea ca fiind nesigură pentru copii.
               Deşi studiul arată o îmbunătățire a situației materiale (a scăzut numărul de familii care declară că se descurcă greu sau foarte greu cu venitul pe care îl realizează - de la 75,8% în 2012 la 66,1% în 2014), precum şi o creștere cu peste 8% a numărului de gospodării care au acces la utilități față de 2012, România continuă să se situeze printre ultimele țări ale Uniunii Europene şi mult sub media europeană în aceste privinţe, conform rapoartelor OMS.
              
Cercetarea propune ca statul, în calitatea sa de garant al drepturilor tuturor copiilor, să adopte de urgenţă măsuri de egalizare a şanselor pentru copiii vulnerabili din mediul rural:  Strategia de reducere a sărăciei trebuie să propună măsuri specifice şi abordări pragmatice de reducere a sărăciei copiilor din familiile cele mai vulnerabile.
              
Vulnerabilităţile copiilor trebuie adresate multisectorial. De aceea se impune investiţia în monitorizarea familiilor cu risc de sărăcie şi excluziune socială de către profesionişti, coordonarea intervenţiilor serviciilor de bază de la nivel local şi a beneficiilor sociale pentru a le creşte eficienţa.
               
 Medicii de familie trebuie stimulaţi pentru a garanta verificarea periodică a stării de sănătate a copiilor şi consilierea părinţilor cu privire la importanţa nutriţiei şi a vaccinării.
               
Cercetarea mai propune ca educaţia parentală, neglijată în ultimii ani în România,  să pună accent pe responsabilizarea părinţilor, dar şi a membrilor comunităţii cu privire la drepturile copilului şi la serviciile disponibile pentru copii.
              
Trebuie elaborate mecanisme mai eficiente de colaborare între sistemul de educaţie şi cel de asistenţă socială pentru a asigura dreptul copiilor la educaţie. Se impune crearea de servicii socio-educaţionale integrate la nivelul fiecărei comunităţi.
               
“În 2015 fundaţia World Vision România aniversează 25 de prezenţă în România. În toţi aceşti ani ne-am concentrat asupra problemelor copiilor şi familiilor nevoiaşe din mediul rural, desfăşurând programe de dezvoltare comunitară menite să le crească bunăstarea. Vedem rezultatele muncii noastre ori de câte ori mergem pe teren, iar raportul de acum indică o serie de evoluţii pozitive, însă în egală măsură el ne arată că mai avem încă mult de lucru pentru a atenua puternicul decalaj urban – rural. Prin strategia fundaţiei noastre pentru perioada 2014 – 2018 ne-am asumat obiectivul ambiţios de a creşte nivelul de bunăstare a 2,2 milioane de copii. În acest scop, programele noastre, atât cele planificate, precum şi celeîn plină desfăşurare, sunt în linie cu recomandările studiului. Avem, însă, nevoie de ajutor din partea statului care să propună măsuri pragmatice şi concrete de reducere
a sărăciei.  Cu acest prilej facem un apel la acţiune comună către toţi decidenţii din mediul politic şi instituţional – să găsim rapid împreună soluţii pentru a creşte calitatea vieţii celor mai vulnerabile familii şi pentru a diminua inegalităţile.”, a declarat Cătălin A. Popa, director executiv World Vision România.
                
  Studiul “Bunăstarea Copilului in Mediul Rural”, efectuat prima dată în 2012 şi repetat în 2014, reprezintă un unicat în domeniul cercetării nivelului de bunăstare a copilului în Romania şi face parte din continua serie de analize periodice realizate de către World Vision Romania (WVR).
            
Studiul din 2014 conţine un eşantion de 2774 de gospodării, din care 2190 sunt gospodării unde WVR desfăşoară sau a desfăşurat în trecut proiecte, iar 584 sunt gospodării unde Fundaţia nu are activitate.
            
autor:Cornelia Stanciu