Publicat: 18 Ianuarie, 2017 - 09:29
Share

Secretarul de stat George Ciamba va inaugura, la 18 ianuarie, la Viena, Președinția română a Forumului de Cooperare în domeniul Securității (FSC), din cadrul Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa (OSCE).

Deținerea președinției FSC survine într-un moment de revalorizare a organizației, în vederea gestionării noilor provocări de securitate la nivel global și oferă, totodată, oportunitatea evidențierii rolului asumat de România ca membru matur și responsabil, conștient de oportunitățile care derivă din poziția sa geografică.

Cu prilejul participării la evenimentul menționat, secretarul de stat George Ciamba va avea întrevederi atât cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Yukiya Amano, cât și cu secretarul executiv al Comisiei Pregătitoare a Organizației Tratatului privind interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO), Lassina Zerbo.

Acestea vor prilejui un schimb de opinii privind noile coordonate strategice, inclusiv cu referire la prioritățile noii Administrații americane vizând trecerea în revistă, la nivel politic, a instrumentelor din domeniul dezarmării și neproliferării nucleare, precum și a unor dosare importante cum ar fi Iranul.

FSC este unul dintre cele două organisme de decizie ale OSCE (împreună cu Consiliul Permanent). Înființat în 1992, Forumul se reunește săptămânal și oferă o platformă de evaluare și dezbatere a problematicii de securitate și de cooperare multilaterală pentru creșterea stabilității și a securității în arealul OSCE.

FSC este mandatat să se ocupe de o gamă largă de aspecte politico-militare, de la securitatea tradițională, la abordarea amenințărilor, cum ar fi traficul de arme, inclusiv arme de distrugere în masă. Principalele sarcini ale acestuia includ consultări periodice și de cooperare intensă pe probleme de securitate militară, negocierile privind măsurile de creștere a încrederii și securității, reducerea în continuare a riscurilor de conflict și punerea în aplicare a măsurilor convenite.

În perioada ianuarie-aprilie 2017 vor avea loc o serie de reuniuni plenare ale Forumului, care, conform uzanțelor, sunt prezidate de Reprezentantul Permanent al României și reuniuni ale celor două grupuri de lucru ale FSC. Tematica reuniunilor plenare se referă, în principal, la: provocări și așteptări privind securitatea din sud-estul Europei; neproliferare; activități politico-militare desfășurate de misiunile OSCE; egalitatea de gen în cadrul armatei; securitatea multidimensională în zona Mării Negre.