Publicat: 3 Octombrie, 2017 - 08:53
Share

Începând de astăzi până pe data de 5 octombrie, în Turcia, la Istanbul, au loc lucrările celei de-a 10-a Reuniuni Regionale Europene a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Reuniunea Regională Europeană a Organizației Internaționale a Muncii se desfășoară o dată la patru ani și reunește reprezentanți guvernamentali și parteneri sociali, precum și personalități marcante din sfera economică și politică.

Acest eveniment dă posibilitatea reprezentanților guvernelor, sindicatelor și patronatelor din țările Europei și Asiei Centrale de a face un schimb de experiență și de a dezbate posibile răspunsuri la provocările care influențează profund ocuparea, nivelul protecției sociale, dialogul social și respectarea legislației muncii în regiune.

Raportul prezentat anul acesta se va referi la o serie de chestiuni importante cum ar fi 'tendințele pe piața muncii, protecția socială, sănătatea și securitatea în muncă, dialogul social, politicile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, antreprenorialul, ca element esențial al creșterii ocupării forței de muncă, salarizarea și măsurile de protecție socială, sustenabilitatea sistemelor de pensii și salariile minime etc'.

Delegația României este condusă de către Marius Sepi, secretar de stat în cadrul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și din ea mai fac parte doi delegați guvernamentali precum și reprezentanți ai patronatelor. Mandatul delegației României va viza aspecte concrete cu privire la 'Viitorul muncii decente în Europa și Asia Centrală: oportunități și provocări' și de a surprinde teme precum: contextul creșterii inegalităților, acoperirea insuficientă a protecției sociale, productivitatea scăzută a muncii, în ciuda progresului tehnologic, demografia, migrația, etc.

În intervenția pe care o va susține, Marius Sepi va transmite mai multe mesaje despre 'eforturile Guvernului României de construcție a unei piețe incluzive a muncii și de creștere a veniturilor' dar și despre 'reorientarea pieței muncii către soluții tehnice și inovatoare' precum și despre 'implicarea actorilor economici și sociali în elaborarea de reforme și parteneriate comune care ar putea răspunde pro-activ nevoilor pieței dar și angajaților și angajatorilor'.

În vederea consolidării unor relații de cooperare cu OIM și implicit cu a statelor din regiune, membrii delegației române vor purta discuții cu oficialii Biroului Internațional al Muncii și alți reprezentanți prezenți la reuniune.