Publicat: 1 Noiembrie, 2018 - 13:37
Share

Mesajul viceprim-ministrului Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu ocazia preluării, de către România, a Preşedinţiei rotative a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

România preia astăzi Preşedinţia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). Este o onoare pentru noi, dar şi o provocare, întrucât principala noastră sarcină este reprezentată de transformarea regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică şi prosperă, precum şi de ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor locale. Multe dintre judeţele riverane Dunării sunt printre cele mai slab dezvoltate din punct de vedere economic din cadrul Uniunii Europene şi, de aceea, implicarea autorităţilor locale ar putea contribui la creşterea competitivităţii şi la revitalizarea socio-economică a localităţilor cu potenţial de creştere.

Sub motto-ul "Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării", vom urmări exploatarea oportunităţilor şi promovarea obiectivelor şi a temelor propuse pentru impulsionarea Strategiei. În contextul suprapunerii parţiale a mandatului SUERD cu cel al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, ne propunem să creăm oportunităţi noi de revitalizare a Strategiei, prin realizarea unor noi procese de cooperare între diverşi actori implicaţi în implementarea acesteia. 

SUERD a devenit un instrument deosebit de important pentru consolidarea caracterului complementar şi a sinergiilor dintre programele şi politicile Regiunii. Din această perspectivă, SUERD reprezintă un punct de plecare pentru viitoare cooperări, într-un context mai amplu, care vor fi benefice pentru întreaga regiune. Abordarea SUERD cu o privire de ansamblu a dezvoltării regionale va contribui la întărirea legăturilor existente (printre altele, cu regiunea Mării Baltice şi a regiunii Adriatică-Ionică) cu legăturile strategice ale regiunii extinse a Mării Negre.

SUERD oferă un cadru integrat pentru ţările şi regiunile riverane, în vederea dezvoltării de abordări strategice transnaţionale, proiecte şi crearea de reţele, cu scopul de a identifica şi implementa soluţii comune. SUERD sprijină o mai bună cooperare la nivel european, naţional şi local, pentru a îmbunătăţi eficacitatea, influenţa şi impactul politicilor.

SUERD reprezintă o iniţiativă politică de succes a României şi Austriei şi ne dorim ca această formă de colaborare să se dezvolte în perioada următoare, cu atât mai mult cu cât vom găzdui Secretariatul comun al SUERD, prin Primăria Viena şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România.

Acest lucru ne onorează, dar ne şi obligă să fim activi şi deschişi la dialog şi colaborare, în vederea cofinanţării proiectelor pe care le derulăm în cele 12 judeţe riverane Dunării (Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa). Exercitarea Preşedinţiei SUERD presupune responsabilităţi, implicare şi coordonare, dar ne va permite şi să promovăm, la nivel european şi regional, temele şi iniţiativele de interes pentru statele din regiunea Dunării.

Le doresc succes tuturor celor implicaţi şi direct responsabili atât în implementarea proiectelor din regiunea Dunării, cât şi în promovarea valorilor şi politicilor comune!
 

Tag-uri Nume: