Publicat: 22 Aprilie, 2013 - 09:47

România asigură preşedinţia celei de-a doua sesiuni a Comitetului pregătitor (PrepCom II) al Conferinţei de evaluare a Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare (NPT) care va avea loc în 2015.

Lucrările Comitetului pregătitor se desfăşoară la Geneva, în perioada 22 aprilie – 3 mai 2013, sub preşedinţia lui Cornel Feruţă, director general afaceri politice, în cadrul MAE.

Sesiunea Comitetului Pregătitor este deschisă tuturor statelor părţi la Tratat (189) şi reprezintă o etapă intermediară de pregătire a Conferinţei de Examinare a NPT din 2015.  Comitetul Pregătitor va analiza stadiul implementării angajamentelor asumate de statele părţi la NPT în domeniile dezarmării, neproliferării şi utilizării paşnice a energiei nucleare.

Este de aşteptat ca dezbaterile din cadrul PrepCom II să aibă un caracter inclusiv şi echilibrat şi să reflecte o imagine cât mai coerentă a progreselor concrete realizate de toate statele părţi la NPT, cu scopul impulsionării încrederii comunităţii internaţionale în regimul global de neproliferare nucleară.

Pentru România, alegerea unui reprezentant român pentru funcţia de preşedinte al PrepCom II vine ca o confirmare a eforturilor diplomaţiei româneşti de implicare, la nivel multilateral, pe dosare de importanţă majoră pe dimensiunea securităţii globale.

Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare (NPT) a intrat în vigoare la 5 martie 1970, numărând în prezent 189 de state părţi. România a ratificat NPT la 30 ianuarie 1970. Informaţii suplimentare pot fi găsite pe website-ul MAE la http://www.mae.ro/node/2015.

Conform procedurilor în vigoare, la fiecare cinci ani se organizează conferinţe de examinare, având ca obiect evaluarea implementării Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare (NPT) şi asigurarea atingerii obiectivelor acestuia. Revizuirea regimului NPT este un proces multianual, care reflectă eforturile Statelor Părţi la Tratat de a îndeplini angajamentele asumate în cadrul fiecăreia dintre cele trei dimensiuni ale regimului NPT: prevenirea proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare, realizarea obiectivului dezarmării nucleare şi promovarea cooperării în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare.  În acest context, PrepCom 2013 este parte a procesului de pregătire a lucrărilor următoarei Conferinţei de Examinare a Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare, care se va desfăşura în 2015.

Detalii privind desfăşurarea celei de-a doua sesiuni a Comitetului Pregătitor (PrepCom) al Conferinţei de Evaluare a Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare (RevCon NPT) pot fi accesate de pe pagina