13 aprilie 2021

România salută aniversarea centenarului Alianţei defensive româno-polone din 1921

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe salută împlinirea, în cursul lunii martie 2021, a 100 de ani de la încheierea, la Bucureşti, a Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă.

Convenţia a fost semnată la 3 martie 1921 de către ministrul român de externe, Take Ionescu, şi omologul său, Eustachy Sapieha, ca urmare a deciziei celor doi şefi de stat, Regele Ferdinand I şi mareşalul Jozef Pilsudski. Prin acordul semnat, cele două părţi se obligau să îşi acorde asistenţă armată în cazul unui atac neprovocat la frontiera lor de răsărit.

Alianţa defensivă româno-polonă s-a bazat pe raţiuni politico-strategice comune, obiective pragmatice şi afinităţi culturale şi spirituale şi a fost fundamentală pentru dezvoltarea relaţiilor interbelice dintre cele două state. Alianţa a marcat politicile regionale de securitate şi de apărare ale României şi Poloniei din perioada interbelică, iar relaţiile bilaterale au cunoscut o evoluţie ascendentă pe multiple planuri – politic, militar, economic, cultural şi altele.

Totodată, încheierea alianţei cu Polonia a reprezentat, pentru România, un punct important de sprijin în sistemul de alianţe menit să garanteze integritatea teritorială a României Mari. Polonia, care îşi redobândise, la rândul său, la 11 noiembrie 1918, suveranitatea şi independenţa naţională, avea interese strategice similare.

„La împlinirea a 100 de ani de la semnarea Convenţiei de alianţă defensivă româno-polonă, îmi face o deosebită onoare şi plăcere să evidenţiez faptul că prin acel moment au fost puse bazele unei relaţii speciale între cele două state, întărind în mod semnificativ prietenia tradiţională şi legăturile strânse dintre statele noastre. Apropierea noastră nu a avut un impact doar la nivel bilateral, ci a contribuit şi la stabilitatea regională. România şi Republica Polonă sunt astăzi parteneri strategici, relaţiile bilaterale fiind caracterizate de o dinamică regulată de dialog şi de cooperare substanţială pe multiple domenii”, a declarat cu acest prilej ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a evocat momentul aniversar special şi în cadrul întrevederii pe care a avut-o recent, la 23 martie, în marja reuniunii miniştrilor de externe ai NATO, cu omologul său polonez Zbigniew Rau.

Spiritul Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă este evidenţiat de prevederile conform cărora părţile hotărau să îşi sincronizeze eforturile pacifiste, inclusiv prin consultarea pe chestiunile externe de interes comun. Cooperarea în plan militar era reglementată într-o convenţie separată, semnată de generalii Constantin Christescu şi Tadeusz Rozwadowski, prin care Statele Majore Generale ale celor două armate stabileau modalităţile concrete de punere în aplicare a prevederilor convenţiei politice.

Convenţia a contribuit, astfel, la stabilirea unor relaţii speciale la cel mai înalt nivel şi la materializarea unei serii de vizite şi întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel. Regele Ferdinand a avut relaţii cordiale cu şeful statului polonez, mareşalul Jozef Pilsudskila, fel şi Regele Carol al II-lea cu Preşedintele Poloniei, Ignacy Moscicki.

Aceste relaţii apropiate au impulsionat cooperarea bilaterală, reflectată şi prin ridicarea gradului de reprezentare diplomatică din cele două capitale la nivel de ambasadă, începând cu 1 mai 1938.

În spiritul acestei prietenii şi al dreptului umanitar internaţional, România a oferit sprijin Poloniei în toamna tragicului an 1939. Astfel, România a contribuit la salvarea Tezaurului naţional polonez şi a asigurat refugiul şi tranzitul, prin România, pentru circa 100.000 de polonezi, printre care şi înalţi conducători ai statului polon, precum Preşedintele Ignacy Moscicki şi ministrul de externe Jozef Beck.

Informaţii suplimentare

Ministerul Afacerilor Externe, prin Arhivele Diplomatice, a realizat o selecţie cu fotografii de epocă şi documente diplomatice de arhivă, care au fost expuse online pe pagina de Facebook a Arhivelor Diplomatice ale Ministerului român al Afacerilor Externe (https://www.facebook.com/arhivelediplomaticeMAE/posts/477042373665246).

De asemenea, textele originale ale Convenţiei alianţei defensive româno-polone din 1921 şi ale tratatelor ulterioare, din 1926 şi 1931, de prelungire a acesteia, au fost expuse, în original, la Cercul Militar Naţional, în cadrul unei expoziţii organizate de Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, cu prilejul conferinţei organizate de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, în colaborare cu Institutul Polonez din Bucureşti, cu tema: „Centenarul alianţei militare româno-polone” (17 martie 2021).

Ministerul Afacerilor Externe, prin Arhivele Diplomatice, a contribuit şi la apariţia, la 15 martie 2021, a albumului în format bilingv „România şi Polonia: un secol de alianţă. Documente/Romania and Poland: a Century of Alliance. Documents”, realizat în colaborare cu Institutul pentru Studii Politice, de Apărare şi Istorie Militară şi Arhivele Militare Naţionale Române. Albumul cuprinde o selecţie de documente politice şi militare, repere biografice şi mărturii fotografice, reproduse în condiţii grafice deosebite (mai multe detalii aici: https://www.facebook.com/arhivelediplomaticeMAE/posts/485259922843491/).

La 12 mai 2021, Ambasada României la Varşovia va organiza o conferinţă internaţională de marcare a centenarului Alianţei defensive româno-polone din 1921: „Un singur popor, două drapele”, care va cuprinde o sesiune de discuţii dedicată trecutului, prezentului şi viitorului relaţiilor româno-polone, avându-i ca vorbitori principali pe cei doi istorici poloni care au editat volumul „Un singur popor cu două drapele. Alianţa polono-română (1918) 1921-1926”, prof. dr. Krzysztof Nowak (Universitatea Sileziană) şi prof. dr. Henryk Walczak (Universitatea din Szczecin).