Publicat: 4 Martie, 2012 - 00:02
Share

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale din România, Stelian Fuia, şi omologul său din Republica Moldova, Vasile Bumacov, au convenit Sâmbătă, cu prilejul primei şedinţe comune a celor două Guverne, ca la o întâlnire bilaterală ulterioară să semneze un plan de acţiune privind colaborarea în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi dezvoltării rurale pentru perioada 2012 – 2013.

Potrivit acestui plan de acţiune, se vor avea în vedere o serie de măsuri, între care: înfiinţarea unui grup de lucru format din reprezentanţii celor două ministere, organizarea de reuniuni periodice ale grupului de lucru, în vederea analizei stadiului cooperării în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, precum şi identificarea unor noi acţiuni şi proiecte de cooperare.

De asemenea, se are în vedere continuarea schimbului de experienţă în domeniul fitosanitar şi al materialului săditor, în perspectiva armonizării legislaţiei în domeniul sănătăţii plantelor, instruirea personalului în utilizarea sistemului computerizat al înregistrării materialului săditor, inspecţiei, analizelor de laborator, certificării şi înregistrării.

Cele două ţări vor coopera în ceea ce priveşte domeniul apiculturii, prin dezvoltarea unui sistem informaţional de comunicare şi asistare a comercializării produselor apicole şi aprovizionării apicultorilor în sistem de economie de piaţă, prin consolidarea reţelei teritoriale informaţionale de marketing în apicultură în Republica Moldova. Totodată, partea română va oferi sprijin în elaborarea strategiilor de dezvoltare şi a legislaţiei în domeniul apiculturii şi în privinţa încurajării cooperării cu diverse organizaţii internaţionale.

Alte domenii consemnate în Planul de acţiune vizează continuarea acordării asistenţei tehnice pentru consolidarea Centrului Informaţional de Marketing din Republica Moldova , precum şi în ceea ce priveşte domeniul asistenţei financiare şi al modului de organizare instituţională a agenţiilor de plăţi
Prin documentul bilateral ce va fi semnat ulterior, se doreşte încurajarea participării agenţilor economici din cele două state la expoziţii şi târguri de profil organizate atât în România, cât şi în Republica Moldova, având în vedere beneficiile pe care le oferă  aceste manifestări în promovarea produselor agricole.

Acţiunile menţionate se vor derula conform unui calendar stabilit de comun acord de ambele Părţi. Pentru unele acţiuni au fost elaborate proiecte bilaterale ce urmează a fi analizate pentru a fi incluse în Programul de Asistenţă pentru Dezvoltare pentru anul 2012, coordonat de Ministerului Afacerilor Externe.

Cadrul juridic de cooperare cu Republica Moldova este reprezentat de Acordul între Ministerul Agriculturii si Alimentaţiei din România şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare din Republica Moldova privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 31 august 1999, aprobat prin HG 951/15 noiembrie1999 şi intrat în vigoare la 10 aprilie 2000. Pentru implementarea prevederilor Acordului, anual sau la doi ani, se semnează un Plan de Acţiune între cele două ministere de resort. 

Planul de acţiune cuprinde calendarul acţiunilor ce urmează a fi implementate. Finanţarea este asigurată de fiecare parte sau din alte surse agreate de comun acord (în principal din fondul de asistenţă pentru dezvoltare – ODA, gestionat de Ministerul Afacerilor Externe din România).