31 ianuarie 2023

Romania@CERN – Open Symposium 2023 la Facultatea de Fizică a Universității din București

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Facultatea de Fizică a Universității din București și Institutul de Fizică Atomică organizează Romania@CERN – Open Symposium 2023. Evenimentul va avea loc în ziua de 11 ianuarie 2023, începând cu ora 10:00, și este prilejuit de întrunirea Comitetului Științific Internațional Consultativ (International Scientific Advisory Board – ISAB).
Simpozionul va marca aniversarea a 10 ani de la înființarea ISAB, moment de referință pentru îmbunătățirea substanțială atât a procesului de evaluare a proiectelor, cât și a activității de consiliere privind cooperarea României cu Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare din Geneva (CERN).
Prima parte a simpozionului se desfășoară la Facultatea de Fizică a Universității din București (Amfiteatrul 3) și cuprinde două prelegeri invitate, destinate unei largi audiențe, susținute de dr. Cristinel Diaconu, de la Centrul de Fizica Particulelor Elementare din Marsilia, și prof. John Harris, de la Universitatea Yale. Acestea vor fi urmate de două scurte prezentări privind proiectele de cercetare prin care România participă la experimentele CERN și, respectiv, la programul educațional CERN. Programul include, de asemenea, o masă rotundă în cadrul căreia vor fi dezbătute oportunități de carieră în cercetare prin participare la mari colaborări științifice.
Partea a doua a evenimentului are loc la Institutul de Fizică Atomică (et. 9, Sala de Consiliu) și include prezentările publice ale proiectelor în derulare la experimentele CERN.
În prezent, România participă la 11 experimente desfășurate la CERN. Între acestea, Facultatea de Fizică a Universității din București este implicată în două proiecte: “Romanian contribution at CERN experiment DUNE”, coordonat de prof. univ. dr. Ionel Lazanu din Facultatea de Fizică a Universității din București și de lect. univ. dr. Mihaela Pârvu, și “ATLAS Experiment from LHC”, în cadrul căruia facultatea este partener din ianuarie 2022 și care o are ca responsabil din partea Universității din București pe lect. univ. dr. Roxana Zus, care din 2018 este și reprezentant desemnat al României în “Teacher and Student Forum” la CERN.
Participarea României la programele științifice derulate de CERN reprezintă o prioritate strategică a sistemului de CDI din România, fiind reglementată prin Legea nr. 96/2016 pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare.
Proiectele la nivel național din cadrul programelor de cercetare ale CERN (ATLAS, ALICE, LHCb, WLCG, MoEDAL, NA62, NA65, nTOF, ISOLDE, RD50 și DUNE) sunt coordonate de trei institute de cercetare-dezvoltare: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Institutul de Științe Spațiale (ISS), Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Materialelor şi Universitatea din București (prin Facultatea de Fizică), având alături alți parteneri importanți din România, institute de cercetare-dezvoltare și universități: www.ifa-mg.ro/cern/proiecte-stiintifice.php.
Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare ale instituțiilor din România la programele și proiectele CERN s-a realizat din bugetele PNCDI II și III, prin Programul CERN-RO condus de Institutul de Fizică Atomică.
Obiectivele specifice ale Programului CERN-RO sunt următoarele:
• Consolidarea participării instituțiilor românești la experimentele CERN aflate în derulare și pentru care exista deja acorduri de colaborare (MoU), cu prioritate la experimentele de la LHC;
• Creșterea contribuției la dezvoltarea cunoașterii științifice în domeniu;
• Creșterea potențialului aplicativ al cercetărilor prin elaborarea de dispozitive, prototipuri, software, tehnologii etc. și valorificarea acestora prin publicații, brevete, contracte economice etc.;
• Creșterea participării „in-kind” în cadrul experimentelor, în special la upgrade-ul LHC, printr-o mai bună valorificare a resurselor și competențelor naționale;
• Formarea de tineri specialiști prin implicarea crescută a studenților, tinerilor absolvenți, masteranzilor, doctoranzilor în proiectele de cercetare cu CERN și pregătirea lucrărilor de licență, disertațiilor de master și a tezelor de doctorat în tematicile proiectelor.
• Implicarea crescută a mediului economic și de afaceri printr-o informare corespunzătoare privind necesitățile din cadrul proiectelor, precum si licitațiile și cererile de oferte lansate în cadrul contractărilor economice ale CERN;
• Încurajarea participării la cercetările multi- și interdisciplinare care se desfășoară la CERN, cu posibile aplicații în domenii de interes public din România;
• Îmbunătățirea comunicării și promovării rezultatelor obținute în cadrul proiectelor cu CERN în mediul educațional și pentru publicul larg prin organizarea de activități specifice pentru elevi și studenți.

Posterul evenimentului Romania@CERN – Open Symposium 2023, incluzând programul acestuia, poate fi regăsit aici.
Pentru a se înregistra la eveniment, persoanele interesate pot accesa linkul: http://indico.ifa-mg.ro/event/40/.

Sursa foto Universitatea Bucuresti