Publicat: 26 Octombrie, 2017 - 20:08
Share

Studenții a 7 universități românești au decis: al 5-lea ”Premiu Goncourt – Alegerea României” este atribuit romanului ”Un oarecare Dl. Piekielny” de François-Henri Désérable.
Numele laureatului ediției aniversare a acestui proiect foarte popular printre tinerii literați din România a fost anunțat joi, 26 octombrie, cu ocazia unei conferințe de presă organizate la Institutul Francez din București. În fața jurnaliștilor s-au aflat doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România, doamna Leïla Slimani, autoarea romanului ”Cântec lin” (Prix Goncourt 2016) și invitata de onoarea a ediției, doamna Magdalena Mărculescu, directoarea editorială a Editurii Pandora M/Trei și președinta de onoare a juriului, doamna Denisa Jderu, reprezentanta juriului studențesc, și doamna Monica Ioniță, responsabil Relaţii Presă Corporate Direcţia Comunicare, Groupe Renault.
Roman la limita ficțiunii, ”Un oarecare domn Piekielny” prezintă publicului una dintre fețele necunoscute ale marelui scriitor Romain Gary. François-Henri Désérable spune despre geneza romanului său: ” ‘Când vei întâlni personaje mari, oameni importanți, promite-mi că le vei spune: la numărul 16, pe strada Grande-Pohulanka, la Wilno, locuia domnul Piekielny....’ Când a făcut această promisiune vecinului său, Roman Kacew era un copil. Odată devenit adult și cunoscut drept scriitorul Romain Gary, acesta și-a îndeplinit promisiunea: de la platforma ONU la Ambasada de la Londra, de la Palatul Federal al Bernei la Elysee, în prezența lui Charles de Gaulle și Vichinsky, în prezența înalților demnitari și a constructorilor, nu am uitat niciodată să menționez existența acestui mic domn, povestește el în ”La promesse de l’aube”, autobiografia sa romanțată. Într-o zi de mai, întâmplarea m-a aruncat în fața numărului 16, pe strada rue Grande-Pohulanka. Am hotărât în acea zi să plec în căutarea unui anume domn Piekielny”.
Născut în 1987, François-Henri Désérable își face debutul în literatură în 2012 cu ”Tu montreras ma tête au peuple” (Vei arăta capul meu poporului), o uimitoare culegere de povești despre Revoluţia franceză. A fost jucător profesionist de hochei pe gheaţă, ca și tatăl său. Anul trecut a vizitat România pentru a prezinta romanul său ”Evariste”, în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT.
Aflat sub patronajul Academiei Goncourt, proiectul ”Premiul Goncourt – Alegerea României” se organizează din 2013 și implică studenții facultăților de limba și literatura franceză a 7 universități din țară (Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara). Timp de două luni, aceștia citesc, analizează și dezbat – la nivel regional și apoi național, prin reprezentanți – toate cele 15 volume din Lista Goncourt. În cei cinci ani de existență, ”Premiul Goncourt – Alegerea României” a consolidat cooperarea între universitățile participante, a contribuit la afirmarea unor voci critice noi, specializate în literatura franceză și literaturile francofone contemporane, și a crescut interesul editurilor românești și al publicul pentru acest tip de creație literară. Nu în ultimul rând, acest program literar confirmă puterea de atracție pe care o exercită cultura francofonă în rândul românilor.
România este cea de a 5-a țară din constelația Goncourt, după Polonia (1998), Serbia (2011), Liban (2012) și Italia (2013). ”Premiul Goncourt – Alegerea României 2017” este organizat de Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Lectoratul de franceză al Universității din București și Editura Pandora M/Trei. Partenerii proiectului sunt Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est, Groupe Renault, Imprimeria Arta Grafica, Librăria Kyralina și Sitka - Centrul de carte străină, iar partenerii media sunt RFI România și Radio România Internațional. Evenimentul a avut loc sub egida clusterului EUNIC, Rețeaua europeană a Institutelor culturale naționale din România, în cadrul Lunii Literaturii Europene.
Pentru contacte de presă, programări de interviuri și/sau reportaje, vă rugăm să luați legătura cu Andrei Popov, responsabilul de comunicare al Institutului Francez din București.
Le roman « Un certain M. Piekielny »
est le « Choix Goncourt de la Roumanie 2017 »
Les étudiants de 7 universités roumaines ont choisi : le 5e « Choix Goncourt de la Roumanie » est le roman « Un certain M. Piekielny » de François-Henri Désérable.
Le lauréat de cette édition anniversaire de ce projet très populaire parmi les jeunes critiques littéraires en herbe a été annoncé le jeudi 26 octobre, à l’occasion d’une conférence de presse accueillie par l’Institut français de Bucarest. Ont répondu aux questions des journalistes Madame Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, Madame Leïla Slimani, auteure du roman „Chanson douce” (Prix Goncourt 2016) et marraine française de cette édition du Choix, Madame Magdalena Mărculescu, directrice éditoriale des Editions Pandora M/Trei et marraine roumaine du Choix 2017, Madame Denisa Jderu, présidente du jury étudiant, et Madame Monica Ioniță, chargée des Relations presse corporate du Pôle Communication, Groupe Renault.
Roman à la limite de la fiction, « Un certain M. Piekielny » nous fait découvrir un des avatars du grand écrivain Romain Gary. François-Henri Désérable raconte : « "Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire : au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M. Piekielny..." Quand il en fit la promesse à son voisin, Roman Kacew était enfant. Devenu adulte, désormais connu comme l’écrivain Romain Gary, il s’en est toujours acquitté : "Des estrades de l’ONU à l’Ambassade de Londres, du Palais Fédéral de Berne à l’Élysée, devant Charles de Gaulle et Vichinsky, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je n’ai jamais manqué de mentionner l’existence du petit homme", raconte-t-il dans La promesse de l’aube, son autobiographie romancée. Un jour de mai, des hasards m’ont jeté devant le n° 16 de la rue Grande-Pohulanka. J’ai décidé, ce jour-là, de partir à la recherche d’un certain M. Piekielny.»
Né en 1987, François-Henri Désérable surgit sur la scène littéraire en 2012 avec « Tu montreras ma tête au peuple », un étonnant recueil de récits sur la Révolution française. Tout comme son père, il a fait une carrière de joueur professionnel de hockey sur glace. L’année dernière, il s’est rendu en Roumanie pour présenter son roman, « Evariste », dans le cadre du Festival international de littérature et traduction FILIT, de Iași.
Placé sous le patronage de l’Académie Goncourt, le Choix Goncourt de la Roumanie est organisé depuis 2013. Les étudiants des départements de langue et littérature française de 7 grandes universités du pays y sont impliqués (Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara). Deux mois durant, ces jeunes spécialistes lisent, examinent et débattent de – au niveau régional et ensuite à l’échelle nationale, par des représentants – tous les 15 volumes de la Liste Goncourt. En ses cinq années d’existence, le Choix Goncourt de la Roumanie a renforcé la coopération entre les établissements universitaires participants, a contribué à l’affirmation d’une nouvelle génération de critiques spécialisés en littératures française et francophones contemporaine et a fait croître l’intérêt des maisons d’édition roumaines et du public local pour ce type de création littéraire.
La Roumanie est le 5e pays de la constellation Goncourt après la Pologne (1998), la Serbie (2011), le Liban (2012) et l’Italie (2013). Le Choix Goncourt de la Roumanie est organisé par l’Ambassade de France en Roumanie, l’Institut français de Roumanie, le Lectorat de français de l’Université de Bucarest et les Editions Pandora M/Trei. Les partenaires de l’événement sont l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et de l’Est, Groupe Renault, Imprimeria Arta Grafica, la Librairie Kyralina et Sitka - le Centre du livre étranger, tandis que les partenaires média sont RFI România et Radio România Internațional. L’événement s’est déroulé sous l’égide d’EUNIC, le Réseau des instituts culturels nationaux de l’UE, dans le cadre du Mois de la littérature européenne.
Pour des contacts presse, programmation d’interviews et de reportages, veuillez contacter Andrei Popov, chargé de communication de l’Institut français de Bucarest.