Publicat: 25 Noiembrie, 2016 - 15:23
Share

Aproape 3.500 de hectare vor fi regenerate artificial sau natural de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în urma campaniei de toamnă de împăduriri, care a debutat vineri, 25 noiembrie, la Ocolul Silvic Ghimpaţi, din cadrul Direcţiei Silvice Giurgiu.

Direcţia Silvică Giurgiu

Ca unitate teritoriala a Regiei Naţionale a Pădurilor, Direcţia Silvica Giurgiu a renăscut pentru a doua oara în prim a vara anului 2004, suprapunându-se acum în proporţie de 90% pe teritoriul administrativ al Judeţului Giurgiu, având în administrare o suprafaţă de 36.540 ha fond forestier.

Direcţia Silvica Giurgiu are în structura organizatorică un număr de 4 ocoale silvice (Bolintin, Comana, Ghimpaţi, Giurgiu) şi Parcul Natural Comana.

În cadrul subunităţilor mai există ca puncte de lucru Fazaneria Ghimpaţi şi Atelierul de prelucrarea lemnului Malu.

Eforturile sunt concentrate în ​direcţia exploatării şi valorificării cât mai eficiente a resurselor de masă lemnoasă, sortarea exigentă a materialului lemons din partiţiile exploatate în regie şi valorificarea sortimentelor superioare rezultate prin licitaţii; prelucrarea materialului lemons în cherestea; producerea materialului săditor necesar şantierelor de împăduriri şi livrarea excedentului către terţi; organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de vânătoare; livrarea la export a fructelor de pădure, a iepurilor vii, a fazanilor vii etc.

Romsilva va investi peste 30 de milioane de lei în regenerarea a 3.456 de hectare, urmând să folosească în jur de 5,5 milioane de puieţi, din producţie proprie. în cursul acestei campanii de toamnă, vor fi regenerate natural 1.471 de hectare, alte 1.985 de hectare urmând să fie împădurite artificial. În plus, mai sunt prevăzute lucrări de completări curente pe 211 de hectare şi altele de refacere pe 258 de hectare.

Cele mai întinse suprafeţe parcurse cu lucrări de împădurire se află în judeţele Tulcea, 712 de hectare, Dolj, 231 de hectare şi Brăila, 176 de hectare.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a programat pentru întreg anul regenerarea a 14.570 de hectare, aflate în proprietatea statului, din care 8.640 hectare prin regenerări naturale şi 5.930 de hectare prin regenerări artificiale. în plus, au fost planificate completări curente de 2.525 de hectare şi lucrări de refacere în urma calamităţilor pe 576 de hectare.

Din aceste suprafeţe, în campania derulată în primăvară, au fost regenerate 11.582 de hectare, adică 79,5% din programul anual, 7.418 de hectare pe cale naturală şi alte 4.164 de hectare pe cale artificială. Romsilva a investit în campania de primăvară 56,4 milioane de lei, folosind 28,7 milioane de puieţi din pepiniere proprii.

Romsilva a sprijinit şi acţiunile de plantare iniţiate de organizaţii non-guvernamentale sau persoane fizice oferind, gratuit, 177.600 de puieţi, cu o valoare de 68.642 de lei.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează 3,15 milioane de hectare fond forestier de stat şi a regenerat, în ultimii 25 de ani, peste 528.000 de hectare.

 

Campania de împăduriri din toamna 2016

Programul de regenerare a pădurilor în anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/2016, prevede realizarea de lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 14.570 ha: 8.640 ha (59,3%) prin regenerări naturale şi 5.930 ha (40,7%) prin regenerări artificiale.

În privinţa lucrărilor de completări curente în plantaţii, suprafaţa totală programată pentru anul 2016, este de 2.525 ha, iar lucrările de refacere a plantaţiilor afectate de calamităţi se vor efectua pe suprafaţa> de 576 ha. În campania de împăduriri din primăvara 2016 s-a parcurs cu lucrări de regenerare suprafaţa de 11.582 ha (79,5% din programul anual), din care: regenerări naturale - 7.418 ha, iar regenerări artificiale - 4.164 ha.Regenerări naturale, programate pe 6.590 ha, s-au realizat pe 7.418 ha (113%), iar regenerările artificiale, programate pe 3.761 ha, s-au realizat pe 4.164 ha (111%), fiind depăşit programul campaniei cu 403 ha.

Programul lucrărilor de completări, de 2.302 ha, a fost realizat integral efectuându-se lucrări pe 2.337 ha (101,5%). Lucrări de refaceri s-au executat pe 318 ha.

Se spune că nu eşti Om împlinit dacă: nu ai zidit o casă, nu ai crescut un copil, nu ai salvat o viaţă şi nu ai plantat un arbore.

E timpul să învăţăm cum se plantează un arbore!

Plantarea se face primăvara devreme sau toamna târziu.

Primăvara, plantarea poate începe imediat după ce solul se dezgheaţă şi se zvântă puţin, astfel încât să se poată săpa groapa fară a degrada solul prin tasare, şi se poate desfăşura până In momentul pornirii în vegetaţie a puieţitor.
Toamna, plantarea poate să se facă după începerea căderii frunzelor şi se poate desfăşura până în momentul în care solui îngheaţă. Plantarea puieţi lor se face numai când pământul este destul de afânat şi are suficientă umezeală.
în pământ tare, uscat sau cu umezeală insuficientă, nu se plantează!

Primul pas ti constituie pregătirea terenului pe care urmează să fie plantaţi puieţii (scoaterea şi evacuarea cioatelor, scarificarea, nivelarea terenului, îndepărtarea pietrelor etc.) şi a solului (arat, discuit) pentru a fâ narea acestuia.

Al doilea pas îl constituie pregătirea puieţitor pentru plantat Se vor folosi doar puieţi sănătoşi, cu rădăcina cât mai bogată, care să nu aibă răni sau vătămări produse de insecte sau ciuperci.
Pentru a creşte şansele de prindere a puieţilor se recomandă mociriirea rădăcinilor puieţilor înaintea plantării propriu-zise!

Al treilea pas este săparea gropii. Gropile trebuie să fie suficient de largi şi de adânci astfel încât să permită rădăcinilor sau balotului de pământ care le înfăşoară să se aşeze norma! şi în totalitate în sol

De obicei, lărgimea gropii trebuie să fie minimum dublul diametrului cilindrului care cuprinde în el rădăcinile puietului, iar adâncimea gropii trebuie să permită îngroparea puietului cu coletul la nivelul solului!

Al patrulea pas îl constituie aşezarea puietului în groapă. Acesta se va introduce cu rădăcina în groapă, astfel încât partea inferioară a tulpinii să fie cu 2-3 cm sub nivelul solului. Rădăcinile se vor aşeza bine în pământ pe toată lungimea lor, fără să se îndoaie sau să se răsucească.

Ultimul pas constă în acoperirea rădăcinilor cu pământ şi tasarea acestuia pentru a se elimina eventualele goluri cu aer din zona rădăcinilor şi realizarea unui contact intim între rădăcini şi sol.

Pământul aşezat peste rădăcini se tasează bine, astfel ca atunci când se trage uşor de puiet acesta să nu poată fi smuls din sol!

Ai grijă de arborele tău!

În campania de primăvară 2016, pentru lucrările de regenerare a pădurilor realizate în fond forestier proprietate publică a statului, s-au utilizat 28,7 mii. puieţi forestieri.

Valoarea lucrărilor de regenerare realizate în primul semestru al anului 2016 în fondul forestier proprietate publică a statului este de 56,4 milioane lei, din care 0,7 milioane lei reprezintă valoarea lucrărilor executate în terenuri degradate preluate, care sunt finanţate fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

în perioada pregătirii campaniei de toamnă, se întâmpină greutăţi cu realizarea lucrărilor de pregătire a terenului, determinate de capacitatea de lucru limitată a prestatorilor de servicii, de seceta prelungită pe perioada verii 2016.

Pentru a asigura realizarea programului de împăduriri în toamna 2016 la direcţiile silvice din sudul ţării, se analizează săptămânal stadiul realizării lucrărilor de pregătire a terenului.

Din cele 1800 ha care trebuie parcurse cu lucrări de pregătire a terenului pentru a fi împădurite în toamna 2016, 200 ha se vor realiza în regie proprie cu utilajele din dotare, iar diferenţa cu firme prestatoare de servicii, fiind încheiate contracte cu 22 agenţi economici.

în vederea realizării integrale la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a programului de regenerare a pădurilor aprobat pentru anul 2016, este necesar ca în toamna 2016 să mai fie parcursă cu lucrări de regenerare o suprafaţă de 2988 ha, din care: 1222 ha regenerări naturale şi 1766 ha regenerări artificiale, ţinând cont de depăşirile înregistrate în campania de primăvară, însă, pentru ca fiecare direcţie silvică să realizeze integral programul stabilit în anul 2016, programul de regenerare a pădurilor al campaniei din toamna 2016 prevede parcurgerea cu lucrări a suprafeţei de 3.456 ha, astfel: 1.471 ha regenerări naturale şi 1.985 ha împăduriri.

De asemenea, sunt prevăzute a se realiza 211 ha completări curente în plantaţii şi 258 ha lucrări de refacere a plantaţiilor afectate de calamităţi.

În campania din toamna 2016, suprafeţele ce urmează a fi plantate sunt repartizate la 18 unităţi ale regiei, suprafeţele cele mai mari regăsindu-se la direcţiile silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului în zonele de câmpie din sudul ţării, în lunca şi Delta Dunării: Tulcea - 712 ha, Dolj - 231 ha, Brăila - 176 ha, Ialomiţa - 172 ha, Călăraşi -         145       ha, Constanţa - 125 ha.

Lucrările de completări se vor realiza pe suprafeţe mai mari la direcţiile silvice: Tulcea - 6 ha, Olt - 59 ha, iar în ceea ce priveşte lucrările de refaceri suprafeţe mai mari se vor realiza astfel: Tulcea - 103 ha, Olt - 44 ha.

Pentru realizarea lucrărilor de împăduriri, completări şi refaceri ale plantaţiilor, în campania din această toamnă pe suprafeţe semnificative se vor folosi puieţi forestieri din speciile:

  • cvercinee, pe o suprafaţă de circa 300 ha,
  • plop euramerican, pe o suprafaţă de circa 1050 ha, plop alb, pe suprafaţa de circa 320 ha,
  • salcie, pe suprafaţa de circa 510 ha,
  • salcâm, pe o suprafaţă de circa 200 ha.

Pentru lucrările de regenerare a pădurilor programate în toamna 2016 se vor utiliza circa 5,5 mii. buc. puieţi forestieri, regia dispunând de cantităţile necesare pentru toate speciile care se plantează în această toamnă.

Valoarea lucrărilor regenerare a pădurilor ce urmează a se realiza în campania din toamna 2016 se estimează la 30 mii. lei din fondul de conservare şi regenerare.

Sub aspect tehnic, s-a urmărit ca lucrările de regenerare a pădurilor să se desfăşoare în condiţii corespunzătoare, sub îndrumarea specialiştilor de la ocoalele silvice, astfel ca, prin creşterea ponderii lucrărilor executate în regie proprie, să se obţină rezultate mai bune atât în ceea ce priveşte reuşita culturilor cât şi sub aspect economic. Precizăm că un număr semnificativ de direcţii silvice realizează lucrările de regenerare a pădurilor în regie proprie.

Sub aspect tehnologic, s-a urmărit extinderea tehnologiilor noi, verificate în anii anteriori în staţiuni sensibile, cum sunt cele din Lunca şi Delta Dunării. în acest sens, s-au creat condiţii pentru producerea de sade de mari dimensiuni, din clone de plopi euramericani şi sălcii selecţionate.

Se urmăreşte utilizarea în lucrările de regenerare a pădurilor, cu deosebire a speciilor autohtone, a provenienţelor şi a clonelor bine adaptate condiţiilor staţionate. Se extind aşadar, spre exemplu, suprafeţele plantate cu plop alb şi cu plop negru, restrângând aria plopilor negri hibrizi la zonele cele mai favorabile acestora.

Totodată, se are în vedere, în fiecare zonă ecologică punerea de acord a exigenţelor speciilor cu potenţialul staţionai, având în vedere modificările survenite în arealele speciilor, consecinţă a modificărilor climatice petrecute în ultimele decenii şi concretizate în creşterea temperaturii medii anuale cu circa 0,8°C. în acest scop se urmăreşte atent respectarea compoziţiilor de regenerare corespunzătoare condiţiilor staţionate în care urmează să se instaleze o nouă generaţie de pădure, mai cu seamă în cazul celor instalate în afara arealului natural al speciilor, sau la limita arealului acestora.

De asemenea, este prioritară promovarea regenerării naturale prin adoptarea şi aplicarea corectă a tratamentelor, astfel ca acestea să ţină cont de temperamentul speciilor principale şi de situaţia reală a seminţişului.

O componentă importantă a activităţii de regenerare a pădurilor o reprezintă susţinerea din punct de vedere tehnic şi logistic a acţiunilor promovate de societatea civilă pentru dezvoltarea conştiinţei apărării, conservării şi dezvoltării pădurii, a respectului pentru pădure în societatea românească actuală, între acestea regăsindu-se şi numeroase acţiuni de plantare.

Pentru a sprijini acţiuni de plantare iniţiate de persoane fizice sau organizaţii neguvernamentale, în primăvara 2016 au fost aprobate solicitări de sponsorizare cu material forestier de plantat pentru cantitatea de 177.600 puieţi, cu o valoare de 68642 lei.

 

 

 

 

 

 

Fotocronica plantării de puieţi de la  la Ocolul Silvic Ghimpaţi