Publicat: 11 Noiembrie, 2014 - 16:59
Share
Se planteaza 120.000 de puieti pe o lungime de 11 km

După ce, în campania de primăvară, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA a regenerat pădurile din fondul forestier proprietate publică a statului pe suprafața de 11.484 ha, pentru a realiza programul anual de 16.050 ha, în campania din această toamnă, se vor efectua lucrări de regenerare a pădurilor o suprafață de 4.252 ha, din care: 2.433 ha prin regenerări naturale și 1.819 ha prin împăduriri.

Dacă în campania de primăvară lucrările de regenerare a pădurilor s-au realizat cu precădere în zonele de deal și de munte, în campania de toamnă se vor realiza lucrări, mai ales în zona de câmpie, în silvostepă, în lunca și Delta Dunării. Cele mai mari suprafețe pe care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va regenera pădurea în această toamnă se regăsesc în fondul forestier administrat  de direcțiile silvice Tulcea – 629 ha, Dolj – 543 ha, Ialomița – 320 ha, Brăila – 289 ha, Călărași – 281 ha, Constanța – 277 ha.

Pentru consolidarea plantațiilor executate în anii anteriori, în această toamnă se vor mai executa lucrări de completări pe suprafața de 169 ha și de refacere a culturilor calamitate pe suprafața de 459 ha.

În vederea executării lucrărilor de împăduriri, de completări și de refacere a culturilor calamitate, în această toamnă se vor utiliza peste 6,5 milioane de puieți forestieri din speciile : stejar pedunculat – 750 mii, stejar brumăriu – 470 mii, plopi negri hibrizi – 750 mii, plop alb – 480 mii, frasin –300 mii, salcâm – 1 milion, salcie – 450 mii etc.

Valoarea lucrărilor de împăduriri ce se vor executa în această toamnă va fi de circa 21 milioane lei și va fi suportată din Fondul de conservare și regenerare a pădurilor constituit de către Regie.

Pentru declanșarea lucrărilor de plantare, am așteptat producerea primelor brume consistente, pentru ca puieții forestieri să-și întrerupă starea de vegetație și să poată fi scoși din pepinierele silvice.

În ziua de 11 noiembrie s-au declansat lucrările de împăduriri din această campanie de toamnă , Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA a  inceput instalarea  Perdelei de protecție a Autostrăzii Soarelui, în apropiere de Fetești, pe suprafața de 23,69 ha, pe o lungime de circa 11 km, unde se  planteaza 118.450 puieți din speciile frasin, ulm de Turkestan, pin negru, sălcioară, păducel, măceș. La aceasta actiune au luat parte cadre ale Romsilva in frunte cu directorul general Adam Craciunescu, invitati si ziaristi, care au contribuit practic la concretizarea acestui deziderat.

"Rolul  de protecție va fi atins în 5-7 ani, când plantațiile vor ajunge la perioada de maturitate, depinde însă și de regimul pluviometric din anii următori. Dacă vor fi ani cu ploi, cum a fost 2014, speciile se vor instala mult mai repede, iar dacă vor fi ani secetoși vom interveni anual și cu completări. Perdele de protecție sunt necesare nu numai pentru protecția căilor rutiere ci și a câmpurilor și culturilor agricole", a explicat participantilor directorul general al Romsilva, intr-o conferinta de presa "pe picior"..

Adam Crăciunescu a mai precizat că Regia are efectuate studii de fezabilitate pentru realizarea a 600 de kilometri de perdele forestiere la nivelul întregii țări, însă acest lucrul depinde de identificarea proprietarilor și de demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică, în cazul în care unii nu își vor da acordul.

Prin măsurile tehnice economice și organizatorice luate, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA se angajeaza sa  finalizeze cu succes aceasta a 48-a campanie din existența sa de 24 de ani.

Localizare: 

Geolocation is 44.3618513740313, 27.9576539554687