Publicat: 17 Martie, 2015 - 12:02
Share

În perioada 15 martie – 15 aprilie, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva marchează ”Luna plantării arborilor”, care coincide cu lansarea campaniei de împăduriri de primăvară. Manifestare tradițională a silviculturii românești, aceasta se află la cea de-a 25-a ediție de la înființarea regiei. În anul 2015, ROMSILVA va parcurge cu lucrări de regenerare a pădurilor o suprafață de 15.292 ha, din care 9.079 ha regenerări naturale și 6.213 ha împăduriri.

Pentru consolidarea plantațiilor din anii anteriori se vor executa completări pe 2.574 ha, din care 249 ha în teren degradat și 495 ha de refaceri ale culturilor calamitate, din care 6 ha în teren degradat.

Finanțarea lucrărilor de regenerare a pădurilor se va asigura din fondul de conservare și regenerare a pădurilor care se constituie la nivelul regiei (cca 140 mil. lei) și din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (10 mil. lei).

Regia dispune de toți puieții forestieri necesari executării lucrărilor de împăduriri integrale, completări și refaceri.

În campania de primăvară se vor executa lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafața de 10.900 ha: 6.880 ha regenerări naturale și 4.020 ha împăduriri. Se vor mai executa lucrări de completări pe 2.343 ha (din care 207 ha în teren degradat) și 162 ha de lucrări de refacere a culturilor calamitate.

În ceea ce privește regenerările naturale prevăzute în campania de primăvară, suprafețe mari se regăsesc în fondul forestier din zonele montane, de dealuri și coline: Caraș - Severin – 982 ha, Suceava – 500 ha, Bacău – 494 ha, Maramureș - 365 ha, Mureș - 326 ha, Vaslui – 349 ha.
Regenerări artificiale se vor executa pe suprafața de 4.020 ha, cele mai mare suprafețe urmând a se planta la direcțiile silvice: Suceava – 810 ha, Mureș - 233 ha, Hunedoara – 225 ha, Alba – 213 ha, Maramureș - 212 ha.

Completări - 2.343 ha, se vor executa pe suprafețe mari la direcțiile silvice: Dolj – 295 ha, Suceava – 273 ha, Tulcea – 259 ha, Brăila – 128 ha, Olt – 167 ha.

Pentru lucrările de împăduriri, completări și refaceri ce se vor executa în campania de primăvară a anului 2015, regia va utiliza un total de33.439 mii puieți forestieri, din următoarele specii: molid – 13.900 mii buc., brad – 1.497 mii buc., gorun – 3.478 mii buc., stejar pedunculat – 2.697 mii buc., paltin de munte – 2.557 mii buc., frasin – 1.420 mii buc.

Programul culturilor în pepiniere din primăvara anului 2015, cuprinde executarea următoarelor lucrări:
- semănături în solarii – 16.944 mp;
- culturi în pepiniere – total 12.621 ari, din care:
o    semănături – 3.425 ari;
o    repicaje – 2.613 ari;
o    butășiri – 6.583 ari.

Cele mai multe direcții silvice vor executa lucrări de împăduriri în regie proprie, cu muncitori permanenți, sezonieri și zilieri.

O componentă importantă a activității de regenerare a pădurilor o reprezintă susținerea sub aspect tehnic și logistic a acțiunilor promovate împreună cu societatea civilă, iar Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va asigura asistența tehnică celor interesați: reprezentanți ONG-uri, elevi și studenți, asociații de voluntariat, în acțiunile promovate de acestea.