Publicat: 21 Martie, 2016 - 14:01
Share

Luni, 21 martie 2016, la solicitarea domnului Adam Crăciunescu, încetează mandatul său în calitate de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

În perioada 2014 – 2016, în care a asigurat conducerea executivă a Romsilva, au fost realizate integral programele de activitate ale Regiei, precum și criteriile și indicatorii de performanță așa cum au fost stabilite prin contractul de mandat.

Regenerarea pădurilor a fost asigurată pe o suprafață totală de 66.377 ha, iar pe 391.155 ha au fost executate lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere. Pentru menținerea unei stări normale de sănătate a pădurilor, s-au efectuat lucrări de combatere a dăunătorilor acestora pe o suprafață de 603.471 ha.

Romsilva a recoltat și a pus pe piața națională de profil, prin operatori economici atestați, o cantitate de 37,2 milioane m³ de lemn, respectându-se prevederile amenajamentelor silvice, precum și reglementările legale în vigoare.

Pentru asigurarea integrității fondului forestier administrat, prin susținerea în fața instanțelor în 1.008 cauze, în această perioadă a rămas în proprietatea publică a statului, proprietarul lor de drept, o suprafață de 399.478 ha.

S-a asigurat stabilitatea financiară a Regiei, aceasta a realizat cu depășiri cifra de afaceri și profitul brut și nu înregistrează plăți restante la bugetul statuluu.

Pentru valorificarea masei lemnoase din producția anului 2016 și pentru punerea sa la dispoziția sectorului economic forestier, în decembrie 2015 a fost organizată licitația principală la care a fost oferit o cantitate totală de 4.314.969 m³, la un preț mediu de pornire de 156,02 lei/m³. Urmare a unei adevărate campanii desfășurată în principal de către Asociația Forestierilor din România, precum și de către o serie de ONG – uri și alte asociații profesionale,   la o mare parte din licitațiile organizate la nivelul direcțiilor silvice s-a înregistrat refuzul operatorilor economici înscriși la licitații de a oferta masa lemnoasă pusă la dispoziție. Principalul motiv invocat pentru această încercare de blocare a licitațiilor a fost acela al prețurilor mari stabilite pentru pornirea la licitație, iar acuzația a fost cea de practici comerciale anticoncurențiale și încercare de blocare a pieței lemnului.

Așa cum s-a arătat în toată această perioadă, Romsilva a oferit pieței în mod transparent, masa lemnoasă destinată valorificării, la prețul de ofertă rezultat din aplicarea strictă a prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G.nr.924/2016, regulament  contestat de către Romsilva prin demersuri conforme cu prevederile legale.

În întreaga dispută ce urmat, între autoritatea publică care răspunde de silvicultură și contestatarii modului de organizare a licitației, pe de o parte, precum și Romsilva, pe de altă parte, după intervenția Primului Ministru, s-a deblocat situația prin modificarea prevederilor restrictive ale Regulamentului. În aceste condiții, Romsilva a putut interveni în revizuirea prețurilor de pornire la licitație, și organizarea licitațiilor intermediare.

Din analiza rezultatelor tuturor licitațiilor desfășurate pentru producția anului 2016, pot fi trase câteva concluzii, după cum urmează:

  • prețurile de pornire stabilite pentru licitația principală, la nivelul de piață, au respectat strict prevederile H.G.nr.924/2015;
  • la direcțiile silvice la care s-a adjudecat masă lemnoasă la licitația principală, volumul adjudecat a fost de 227.850 m³ la un preț de adjudecare cu 15% peste cel de pornire;
  • prețul mediu de pornire, stabilit pentru licitațiile intermediare, după modificarea prevederilor H.G.nr.924/2015, este de 133,9 lei/m³;
  • creșterea prin licitație a prețului de adjudecare, față de cel de pornire este mai mare la direcțiile silvice la care licitația a fost blocată; exemplificăm prin D.S.Suceava -135%, D.S.Neamț – 173%, D.S.Bacău – 153%, față de D.S.Argeș – 132%, D.S.Dâmbovița – 127%, D.S.Prahova – 109%.

Față de cele prezentate, dat fiind nivelul prețurilor medii de adjudecare a masei lemnoase realizate până la zi, putem concluziona că blocarea desfășurării licitației principale și a unora din cele intermediare nu s-a datorat nivelului prețurilor de pornire inițiale. Totodată, revizuirea prețurilor de pornire nu a fost posibilă fără modificarea prevederilor H.G.nr.924/2015, asupra cărora Romsilva a avut obiecțiuni încă de la publicare și pe care a contestat-o oficial.

În urma desfășurării licitaților de masă lemnoasă s-a adjudecat o cantitate de 3,78 milioane m³, cu un preț mediu de 177 lei/m³. Romsilva nu a blocat piața lemnului, așa cum a fost acuzată, ci a dat dovadă de responsabilitate în administrarea fondului forestier proprietate publică a statului și a principalei resurse pe care o administrează, resursă regenerabilă strategică – lemnul.