Publicat: 21 Martie, 2016 - 08:00
Share
Prezentăm programul!

Luni, 21 martie 2016, se desfăşoară lucrările Simpozionului dedicat marcării celei de-a III-a ediţii a "Zilei Internaţionale a Pădurilor".

Evenimentul are loc la sediul Regiei din str. Petricani nr. 9A, sector 2.

Sub tema "Păduri şi apă", manifestarea este organizată de Consiliul Ştiinţific Consultativ din ROMSILVA şi Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA.

PROGRAM – CADRU:

09.30 - 10.00 - Sosirea şi înregistrarea participanţilor

10.00 - 10.10 - Deschiderea lucrărilor Simpozionului şi anunţarea invitaţilor, de către Directorul General al RNP - Romsilva

10.10 - 10.45 - Alocuţiuni ale invitaţilor la Simpozion (M.M.A.P., Academia Română, A.S.A.S., etc)

10.45 -12. 00 - Prezentarea comunicărilor ştiinţifice în plen (20 de min. alocate pentru fiecare comunicare)

•    REGIMUL PRECIPITAŢIILOR - FACTOR CU IMPACT DIRECT ŞI DETERMINANT ASUPRA REGENERĂRII PĂDURILOR.

Autori: dr. ing. Mihai Daia, ing. Cristina Gugiuman, Ing. Dragoş Păuna - RNP - Romsilva O „PĂDUREA ŞI APA - UN DESTIN COMUN”

Autori: prof. dr. ing. Alexandru Lucian Curtu, conf. dr. ing. Victor Dan Păcurar, conf. dr. ing. Mihai Daniel Niţă, prof. dr. ing. Ioan Clinciu - Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov

•    CERCETĂRI RECENTE PENTRU EVALUAREA ROLULUI HIDROLOGIC AL PĂDURILOR

Autori: dr. ing. Ion Barbu, dr. ing. Marius Curcă, dr. ing. Carmen Iacoban, dr. ing. Gheorghe Guiman - INCDS„Marin Drăcea”

12.00 - 12.30 - Concluzii. Încheierea lucrărilor Simpozionului

12.30    - 13.30 - Şedinţa Consiliului Ştiinţific Consultativ din Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pe semestrul 1, 2016 (participă membrii Consiliului)

Începând cu orele 15.00 - Plecarea participanților