Publicat: 17 Octombrie, 2014 - 18:33
Share
Regia este administrator, nu proprietar

În legătură cu informațiile apărute în ultimele trei zile, privind unele retrocedări ilegale de păduri, vă comunicăm următoarele:

  1. În mod cu totul nefundamentat și nelegal, în toate comunicatele de presă și în știrile mass-media, se face afirmația conform căreia ,,Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a fost prejudiciată cu suma de cca. 300 milioane de Euro”, fără a se cunoaște faptul că Romsilva nu este proprietarul, ci administratorul pădurilor statului. Reamintim, și cu acest prilej, că, în conformitate cu prevederile Constituției României, statul este reprezentat, inclusiv în instanță, de către Ministerul Finanțelor Publice;
  2. În ceea ce îl privește pe domnul dr. ing. ADAM CRĂCIUNESCU, Directorul General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – selectat și numit după toate rigorile O.U.G. nr. 109/2011 – precizăm, în baza unor documente și a declarațiilor din cadrul conferințelor de presă pe care le-a susținut în cei doi ani și jumătate, că între prioritățile sale s-a aflat, cea privind apărarea integrității fondului forestier proprietate publică a statului, în contextul căreia a cerut, implicare și responsabilitate maximă, compartimentelor responsabile, din centrala Regiei și din unitățile teritoriale.
  3. Ne exprimăm convingerea fermă că actualul Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, care în anii anteriori, a îndeplinit cu succes, fără nici un fel de suspiciuni și funcția de secretar de stat pentru păduri, va putea demonstra autorităților competente că și-a exercitat funcția actuală, cu onestitate și competență managerială.

 

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR - ROMSILVA

Localizare: 

Geolocation is 44.471286276443, 26.1241149902344