Publicat: 3 Noiembrie, 2013 - 17:22

Prezentăm punctul de vedere al RoPAC referitor la vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan
de către persoane fizice, precum și de înființare a Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare pentru cumpararea pamantului de catre străini:
Alianta RO PAC isi exprima surprinderea faă de lipsa de reactie a MADR fata de
documentul de pozitie depus de catre RO PAC la MADR in luna august 2013 referitor
la principiile care trebuie sa stea la baza cumpararii de pamant de catre persoane
fizice straine.
In acelasi timp ne exprimam dezacordul in ceea ce priveste continutul proiectului de
lege de mai sus considerand ca viziunea propusa de MADR are un caracter de
“expropriere funciara” cu scop preponderent imobiliar si energetic in favoarea
speculatorilor europeni (nicidecum in favoarea agricultorilor europeni) si reprezinta un
atentat la suveranitatea alimentara a Romaniei.
Sustinem afirmatiile de mai sus cu urmatoarele argumente furnizate de situatia
actuala din Romania in ceea ce priveste speculatia cu pamant (speculatie funciara
imobiliara; speculatie funciara energetica) realizata de catre societati straine:
1. In cazul cumpararii de pamant de catre societati straine in Banat (cca 700 000 ha
cumparat de catre societati italiene preponderent) beneficiari neti ai acestei actiuni nu sunt
agricultorii italieni care au in medie in tara lor intre 5 si 10 ha de teren ci mari speculanti
funciari din Italia si alte tari (Fonduri de investitii; Case de Pensii; Banci; Multinationale
etc...)
2. Terenurile nu sunt cumparate pentru productia de alimente ci preponderent pentru
productia de energie (agrocarburanti; energie eoliana; energie fotovoltaica; energie din
biomasa agricola);
2
3. Terenurile in mare parte nu sunt inregistrate de obicei in sistemul notarial (sunt
cumparate pe baza de titlu si nu de CF) pentru a se masca situatia reala a cumpararilor si
pentru a se proteja de fiscul din tara de origine.
4. Profitul este repatriat in tarile de origine chiar daca o mare parte din profit este format din
subventiile agricole de la APIA pentru terenuri ce nu produc alimente ci energie;
5. Un procent insemnat de terenuri sunt inchiriate la agricultori romani in asa fel incat
terenurile sa fie eligibile pentru subventie (societatea straina ramanand cu subventia iar
agricultorul roman cu munca: Ex.oierii sibieni din Banat);
6. Modelul agricol industrial promovat de acesti cumparatori a adus zonele rurale vizate in
situatia de saracie extrema (vezi harta saraciei extreme realizata de catre academicianul
I.P.Otiman) cu multiple conflicte intre straini si populatia locala.
Pentru evitarea fenomenului de speculatie funciara tarile vestic europene (Franta;
Germania; Olanda, Ungaria, Polonia etc...) fac apel la un instrumentar sofisticat de
protectie a propriilor agricultori si a resurselor funciare nationale:
- Instrumente juridice de premtiune a colectivitatii locale in favoarea interesului
public;
- Instrumente fiscale (fiscalitate imobiliara; fiscalitatea amenajarii teritoriului);
- Instrumente structurale de amenajare funciara publica (Amenajari publice funciare;
Societati de Amenajare Funciara a Exploatatiilor Rurale/SAFER) precum si instrumente
conjuncturale punctuale de amenajare funciara publica;
- Instrumente financiare (buget local; subventii; imprumuturi pentru constituirea de
rezerve funciare; Fonduri de solidaritate comunitara; Carta Bunelor Practici de Achizitie
Funciara);
In acelasi timp Romania are cea mai ultraliberala pozitie a unei tari europene vis a vis
de conditiile de acces la piata funciara, ultimul bastion al interesului national.
In fata unei astfel de abordari Alianta RO PAC va prezinta documentul de pozitie
depus la MADR, cu scopul initierii unei dezbateri publice pe acest subiect sensibil in
contextul aplicarii noii Politici Agricole Comune (2014-2020):
Document de pozitie
Art.1. Solicitarea din partea Romaniei a prelungirii perioadei de tranzitie pentru
cumpararea de pamant de catre cetateni straini persoane fizice pana la 1 ianuarie
2018 (Ungaria, Lituania, Slovacia au obtinut intre 3 si 5 ani de prelungire de la data
negociata)
Art 2. Conditii de cumparare pentru straini persoane fizice
Conditii generale de acces la piata funciara din Romania (terenuri agricole, zone
naturale si paduri)
1. Principiul securitatii nationale
1.1. Din rationamente de securitate nationala cumpararea pamantului in zonele de frontiera
(F1) pe o fasie de o latime de 150 km distanta fata de tara vecina este interzisa.
3
1.2. Pamantul agricol situat in Fasia aflata intre 150 si 200 de km (F2) se poate cumpara
doar cu avizul Ministerului Apararii si Ministerul de Interne
1.3. Pamantul cumparat de catre straini (persoane fizice si juridice sa nu depaseasca 5%
din suprafata agricola utila a tarii respectiv nu mai mult de 5 % din suprafata utila a
localitatii respectiv 1 % in fisia de frontiera.
1.4. Din motive legate de limitarea imigratiei, avizarea cumpararii de pamant trebuie obtinut
de la Ministerul de Interne
2. Principiul Securitatii alimentare nationale, regionale sau locale
2.1. Vanzarea sa se faca cu acordul, consiliului judetean respectiv, consiliului local pe raza
careia se cumpara.
2.2. Vanzarea sa se faca cu acordul cumulat al reprezentantilor asociatiilor de agricultori
reprezentative de pe raza comunitatii (Aviz national; Aviz regional; Aviz judetean; aviz
comunal respectiv Aviz local).
3. Principiul SANSELOR EGALE
3.1.Venit egal sau mai mic al cumparatorului decat al vanzatorului
3.2 Marimea fermei in tara de origine sa fie mai mica sau egala cu a fermei cumparatorului
din Romania
3.3.Aplicarea legii sa incepa dupa infiintarea creditului funciar pentru cetatenii romani pe
baza dreptului de preemtiune prezentat mai sus.
3.4. Domiciliul agricultorului activ strain cumparator sa fie in mediul rural din Romania;
3.5. Marimea maxima a fermei (detinuta in tara de origine cumulata cu cea cumparata in
Romania) nu depaseste in:
- zona de munte: 50 ha;
- zona de deal: 75 ha;
- zona de campie: 100 ha;
3.6. Agricultorul strain sa aiba:
- pregatire agronomica la nivel mediu sau superior in limba romana
si/sau
- curs de formare profesionala nivel I in limba romana;
3.6. Agricultorul strain se obliga sa reinvesteasca minim 50 % din profitul net obtinut in
Romania in mediul rural romanesc;
4. Principiul agricultorului activ
4.1. Pentru evitarea speculatiilor funciare achizitia poate fi realizata doar de catre
agricultorii activi care au domiciliul in spatiul rural din Romania.
4.2. Cumpararea pamantului este posibila doar pentru rezidenti si/sau pentru cetateni
straini care locuiesc in fiecare an minim 6 luni (durata medie a unui sezon agricol) in
Romania.
5. Principiul reciprocitatii
5.1. Cumparare reciproca: Stoparea cumpararii de catre cetateni straini pana la achizitia
unei suprafete identice de catre cetateni romani in tara respectiva respectiv in localitatea de
domiciliu.
6. Principiul afinitatii culturale sau economice
6.1. Dovada legaturii apropiate cu Romania
6.2. Rezidenti de minim 10 de ani in Romania
7. Principiul socio-economic
4
7.1. Numarul agricultorilor straini sa nu depaseasca 1% din numarul total de agricultori
activi ai comuntatii vizate (Aviz de la Consiliul local si de la Asociatiile de agricultori de pe
raza comunitatii)
7.2. 50 % din venitul anual sa provina din activitatea agricola din Romania
7.3. Obligativitatea cumpararii de terenuri intabulate si nu detinute de fapt
7.4. Agricultorul strain se obliga sa nu exporte din Romania materie prima agricola;
7.5. Ferma va produce materie prima agricola si/sau procesata cu destinatie agricola sau
agroalimentara;
7.6. Se obliga sa lucreze toate parcelele de pamant
8. Principiul de precautie ecologica
8.1. Interzicerea cumpararii de pamant in zone protejate (arii; rezervatii; parcuri naturale;
regionale si nationale)
9. Principiul egalitatii de sanse
9.1. Cumpararea sa fie realizata la nivel national; regional; judetean sau local in mod egal
de catre cetateni straini de sex feminin si masculin.
10. Principiul eticii
10.1. Prin achizitia de teren in Romania, in notiunea de strain persoana fizica se intelege
familia acestuia si rudele de gradul I.
10.2. Persoanele juridice straine pot cumpăra terenuri agricole, cu condiia să nu aibă
capital străin majoritar .
II. Conditii specifice de acces la piata funciara din Romania (terenuri agricole, zone
naturale si paduri)
Instituirea dreptului de preemtiune pentru agricultorii romani (tineri agricultori) la
cumpararea pamantului (doar ferma intreaga poate fi cumparata pentru evitarea
divizarii fermelor);
1. Drept de preemtiune de ordin I (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de
preemtiune al membrilor familiei agricultorului (grad I si II) care indeplinesc conditia de
agricultor activ. In absenta acestei conditii terenul nu poate sa fie vandut sau arendat
membrilor familiei.
2. Drept de preemtiune de ordin II (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de
preemtiune al vecinului (agricultor activ) la cumparare fata de agricultorul strain,
proportional cu distanta dintre ferma acestuia (respectiv domiciul) si noile ferme.
3. Drept de preemtiune de ordin III (cumparare; inchiriere, comodat). Dreptul de
preemtiune al arendasului (agricultor activ) fata de agricultorul strain, proportional cu
distanta dintre ferma acestuia (respectiv domiciliul) si noile ferme.
4. Drept de preemtiune de ordin IV (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de
preemtiune a structurii nationale funciare publice sau para publice (ex. Agentia domeniilor
statului , Societatea de Amenajare Funciara SAF) fata de agricultorul strain.
5. Drept de preemtiune de ordin V (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de
preemtiune al colectivitatilor teritoriale fata de aggricultorul strain pentru realizare de
proiecte publice fara scoatere de teren din circuitul agricol.
Art.3. Conditii de cumparare pentru persoanele juridice cu actionariat strain
5
1. La achizia de ferme de catre persoane juridice se aplica toate conditiile generale si
specifice strainilor persoane fizice
2. Fermele (proprii din Romania si cele cumparate in Romania) sa detina autorizatii
sanitare; sanitar veterinare si de protectia mediului;
3. Fermele (proprii din Romania si cele cumparate in Romania) nu au datorii la
bugetul local si la bugetul statului;
4. Fermele (proprii din Romania si cele cumparate in Romania) nu repatriaza mai mult
de 50% din profitul net in tarile de origine sau in tari terte;
5. Fermele (proprii din Romania si cele cumparate in Romania)reinvestesc minim 50
% din profitul net in mediul rural romanesc;
6. Fermele (proprii din Romania si cele cumparate in Romania)nu exporta din
Romania materie prima agricola;
7. Fermele (proprii din Romania si cele cumparate in Romania) produc materie prima
agricola si/sau procesata cu destinatie agricola sau agroalimentara;
8. Obligativitatea ca societatile sa fie realizate in “joint venture” cu asociatul roman
care sa detina minim 51%
9.Urmatoarele categorii de persoane juridice straine sunt excluse de la cumpararea
de teren agricol sau forestier in Romania:
- Bancile;
- Fondurile de investitii; fondurile mutuale;
- Aeroporturile;
- Terenurile de golf
- Unitatile agroalimentare internationale;
- Furnizorii internationli de inputuri;
- Unitatile ce produc agrocarburanti pe terenuri agricole (exceptie fac unitatile care produc
agrocarburanti pe parcele scoase din circuitul agricol)
10. Fermierii straini si structurile juridice cu actionariat strain de pe teritoriul
Romaniei trebuie sa respecte aceste conditii intermen de maxim 6 luni de la
publicarea legii.
Cluj Napoca, Presedinte
18.10.2013 Med.vet. Claudiu Franc