Publicat: 18 Decembrie, 2012 - 09:43

Ministrul Mediului și Pădurilor, Rovana Plumb, a participat Luni, 17 Decembrie 2012, la reuniunea Consiliului de Mediu al Uniunii Europene, ce a avut loc la Buxelles și a reunit miniștri de mediu din statele membre.
Un prim subiect discutat în cadrul reuniunii s-a referit la adoptarea Concluziilor Consiliului referitoare la Comunicarea Comisiei privind ”Planul de salvgardare a resurselor de apă ale Europei”(Blueprint)”. Conform comunicării, presiunile importante asupra apelor din UE sunt generate de utilizarea excesivă a apelor, cantitățile de poluanți, modificările hidromorfologice  cauzate în primul rând de creșterea demografică, utilizarea terenurilor și activitățile economice.
România, prin ministrul Mediului și Pădurilor, Rovana Plumb a susținut necesitatea unei abordări comune la nivel european referitoare la integrarea elementelor de protecție a apelor în politicile sectoriale dezvoltate la nivelul Uniunii Europene. ”Considerăm că este necesară o mai mare implicare și coordonare la nivel european în ceea ce privește promovarea inovării în domeniul apelor. Luând în considerare resursele financiare limitate și fondurile mari necesare penru studii și cercetare, credem că ar fi binevenită dezvoltarea unor programe europene de cercetare dedicate”, a completat ministrul Mediului.
Următorul punct dezbătut în cadrul Consiliului de Mediu l-a reprezentat ”înverzirea”  Semestrului European. Anul 2012 marchează sfârșitul unui Semestru European bazat pe o coordonare consolidată a politicilor economice, iar pentru cel de-al treilea semestru european, Comisia Europeană identifică cinci priorități economice și sociale pe care ar trebui să se concentreze eforturile la nivel național și la nivelul UE.
Ministrul Rovana Plumb a subliniat faptul că este deosebit de important ca  în viitor să se promoveze un consum inteligent de resurse energetice, de materii prime și de apă, care să contribuie la o economie durabilă. Mai mult, ministrul Mediului si Pădurilor a precizat că ”prin aplicarea principiilor ”verzi”, ce urmăresc protejarea mediului, se pot realiza economii semnificative de materii prime și de energie, prin care pot fi reduse poluarea și deșeurile. Aceste principii trebuie promovate de administrația publică și de sectorul privat, în special de întreprinderile mici și mijlocii”.
În partea a doua a reuniunii Consiliului de Mediu a fost organizat un schimb de opinii referitor la cele de-al șaptelea Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 ”O viață bună, în limitele planetei noastre”. Acest program de acțiune pentru mediu urmărește accelerarea contribuției politicii în domeniul mediului în ceea ce privește tranziția către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și cu emisii reduse de carbon.
Șeful delegației române la Consiliu de Mediu, Rovana Plumb, a subliniat necesitatea promovării unei noi legislații numai în cazul în care este necesar, precum și analiza posibilității modernizării cadrului existent, referitor la inspecția și supravegherea modului de implementare a legislației de mediu. Totodată, a pus accentul pe importanța îndeplinirii angajamentelor asumate  prin Tratatul de Aderare a României, în special, în ceea ce privește managementul deșeurilor și al apei. În acest context, ministrul Mediului a precizat că ”în vederea atingerii stării ecologice bune a apelor în anul 2020, conform prevederilor Directivei privind Strategia pentru Mediul marin, considerăm că o atenție deosebită trebuie acordată Mării Negre, în special în ceea ce privește accesul Uniunii Europene în cadrul Comisiei pentru protecția Mării Negre împotriva poluării”.