Publicat: 2 Noiembrie, 2018 - 09:06
Share

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene şi ministru interimar al Educaţiei Naţionale, a participat joi, 1 noiembrie,, la "EduPro Summit #1 - Educate for future", conferinţă organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană şi Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

La eveniment au fost prezenţi şi Excelenţa Sa domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, şi domnul Sebastian Metz, director general şi membru în Consiliul Director AHK România. Evenimentul a avut ca scop promovarea învăţământului profesional dual pe model german, ca alternativă la învăţământul clasic.

În discursul susţinut, Rovana Plumb a arătat că Guvernul României sprijină învăţământul dual profesional din perspectiva finanţării prin proiecte din fonduri europene şi a prezentat măsurile de finanţare care vizează îmbunătăţirea acestui tip de învăţământ.

În acest scop, în ultimele două săptămâni au fost semnate două contracte de finanţare, în valoare totală de 114 milioane euro. Ambele proiecte sunt finanţate din Programul Operaţionale Capital Uman.

Astfel, prin programul Bursa Profesională, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învăţământul profesional, inclusiv învăţământul dual, vor fi stimulaţi să-şi continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. 20% dintre elevii care vor primi burse provin din mediul rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plăteşte tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinţilor, dar în anumite condiţii de frecvenţă la cursuri. Suma alocată programului este de 83 milioane euro. Mai multe informaţii sunt disponibile aici: http://bit.ly/2NAIccB.

Programul "Bani de liceu", cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susţinerea şi continuarea acestui program şi va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru acest tip de sprijin. Astfel, începând cu acest an şcolar, fiecare beneficiar al programului "Bani de liceu" va primi 250 lei/lună, faţă de 180 lei/lună (cuantumul anterior) pe întreaga durata a cursurilor. Detalii suplimentare sunt publicate aici: https://bit.ly/2P0nXJY.

Tot prin Programul Operaţional Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72 milioane euro pentru creşterea calităţii învăţământului profesional şi tehnic românesc. Concret, vor fi finanţate activităţi de creştere a calităţii şi de adaptare a ofertei educaţionale la cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa muncii. În acest scop, vor fi organizate stagii de formare pentru profesorii din învăţământul profesional şi pentru întreg personalul implicat în instruirea elevilor. De asemenea, partenerii economici vor fi stimulaţi financiar, prin subvenţii, să se implice în formarea profesională iniţială. Vor fi puse la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Mai mult detalii despre ghid sunt disponibile aici: https://bit.ly/2OBvVsT.

În contextul implementării obiectivelor Strategiei Europa 2020, dezvoltarea unui sistem de educaţie şi formare profesională atractiv, competitiv şi relevant pentru cerinţele pieţei muncii a reprezentat, în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale.

Creşterea în fiecare an a numărului de elevi şcolarizaţi prin învăţământul profesional, de la 11.368 elevi în anul şcolar 2012 - 2013, la 84.958 de elevi în anul şcolar 2018 - 2019, demonstrează interesul tot mai mare al elevilor şi al operatorilor economici pentru acest traseu de educaţie şi formare profesională.

Şi învăţământul dual a înregistrat o dezvoltare importantă. Pentru anul şcolar 2018-2019, acest tip de formare este organizat în 128 de şcoli (dublu faţă de anul trecut), cu un total de 4.244 elevi, pentru care au fost încheiate contracte de parteneriat cu 297 de operatori economici.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: