Sâmbătă, 11 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

EVRIKA! 

BUTADĂ. Cînd am afirmat (legat de programul economic) că vrem să tăiem coada cîinelui dintr-o dată — mărturiseşte un lider liberal - toată lumea a sărit în sus. Acum, cînd noul guvern a tăiat, se pare, odată cu coada, şi picioarele din spate ale animalului, nimeni nu mai zice nimic!

OK? 

S-au "reaşezat" preţurile la benzină şi la hîrtie, printre altele. Să sperăm că e spre... binele nostru! (De pildă: vom circula mai raţional şi se vor publica mai puţine inepţii?)

Vineri, 10 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI

A reapărut firma Partidului Social-Liberal al lu' dom' Nae BuIumac. Semn că pericolul minier a fost înlăturat cu desăvîrşire!

MÎINE

Mâine, în Italia este anunţată o grevă generală. Sau aproape generală: pentru că singura categorie de lucrători care nu a subscris la această acţiune sint minerii. Au deci şi italienii problemele lor cu minerii!

Joi, 9 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

DE SÎMBĂTĂ PÎNĂ LUNI

Marţi, 7 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Bietul nebun, dar şi biata oaie...

Prima transfuzie de sînge, cunoscută în analele medi-cinei este considerată cea din 14 noiembrie 1666, de la "Gresham College" din Anglia. Atunci, din vena unui cîine, sîngele a fost făcut să treacă în vena altui cîine, în timp ce sîngele acestuia din urmă curgea afară.

Cîinele-donator a murit pe loc, iar cîinele-primitor, bine-mersi a trăit multă vreme cu acel sînge care nu-i aparţinea.

Luni, 6 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

NOTA BENE    

CE ŢIE NU-ŢI PLACE... Surprinzătoare lipsa de reacţie a celor "păţiţi" (cu redacţii mai mult sau mai puţin devastate şi cu numere neapărute) faţă de situaţia "Viitorului PNL". Să fie "dreptatea" doar pentru... dulăi?    

Duminică, 5 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI

INCONSECVENŢA? Domnul Ion Raţiu care, în timpul campaniei prezidenţiale, a declarat sus şi tare că dacă iese prezident va refuza să ia leafă, ca simplu parlamentar stă cuminte la coadă pentru a-şi ridica "raţia" cuvenită. Sînt buni şi leii, pînă una-alta, chiar dacă chiria, la „Inter" se plăteşte în valută.

Sâmbătă, 4 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

SIMPLĂ COINCIDENŢĂ?

Vineri, 3 Iulie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AVATARURILE PRIVATIZĂRII

Textile sau disco-bar ?

Sâmbătă, 4 Aprilie, 2020 - 11:08

La începutul anului 2020, izbucnirea bruscă a coronavirusului COVID-19 a lovit China și s-a răspândit în întreaga lume. Cu răspândirea sa rapidă, o gamă largă de infecții și o mare dificultate în prevenire și control, a devenit cea mai mare provocare de sănă

Marţi, 31 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

100 de zile ale Revoluţiei române

Luni, 30 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI

Înscrisă mai mult decît ferm pe calea democratizării, armata va ajunge, probabil, să organizeze instruirea în termen la... fără frecvenţă. Din păcate necesităţile apărării sînt "la zi"!

Duminică, 29 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI

Într-un interviu acordat revistei "PHOENIX", Doina Cornea afirmă: "Mi-e dor, foarte dor să intru în normal (?! - n.red.)... să restabilesc contactul cu pămîntul, cu apa, cu cerul".
Curată imponderabilitate, nu vi se pare?

IERI

Citim într-un cotidian despre „Refacerea tezaurului verde". Nu vă speriaţi, este vorba despre „Luna pădurilor"

DE LA BIROUL EXECUTIV AL C.P.U.N.

Ieri, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională, sub preşedinţia domnului Ion Iliescu.

Sâmbătă, 28 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI

Aşteptăm cu nerăbdare veşti de Ia şedinţa de astăzi dimineaţă a Biroului Executiv al C.P.U.N., pe a cărui agendă se află cestiuni dintre cele mai arzătoare.


Libertatea din 28 martie 1990, pag. 1-a

Vineri, 27 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

IERI

Reporterul RTVL nu a putut intervieva pe cîţiva ziarişti de Ia "Europa Liberă", la ei acasă. Ne amintim că în urmă cu cîteva săptămîni, cei de la Free Europe se plimbau nestingheriţi prin instituţiile româneşti de presă. Repede se schimbă vremurile!


Libertatea din 27 martie, pag. 1-a

Joi, 26 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI

Asociaţia victimelor evenimentelor de la Tg. Mureş, constituită spontan la morga şi în spitalele oraşului, mulţumeşte pe această cale pentru ajutoarele umanitare de diferite tipuri şi calibre sosite de peste graniţă.

Marţi, 24 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Libertatea din 24 martie 1990, pag. 1-a


Libertatea din 24 martie 1990, pag. a 2-a


Libertatea din 24 martie 1990, pag. a 3-a

Luni, 23 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

DOSARELE REVOLUŢIEI

Ce se întîmplă cu torţionarii de pe "platoul" fostei Miliţii a Capitalei?

Duminică, 15 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

GRIGORE HAGIU inedit

Dacă nu crezi

că te vei înălţa

drept

printre atîtea

spinări încovoiate

la ce te mai frămînţi?

(1980)

AZI

Supunem atenţiei înfiinţarea în cadrul C.P.U.N. a unei comisii pentru protejarea monumentelor ameninţate de un "elan" al demolărilor.

 


​Libertatea din 15 martie 1990, pag. 1-a

Sâmbătă, 14 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

FIECARE CAZ ESTE O TRAGEDIE 

Vineri, 13 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Duminică, în Piaţa Unirii - loc care nu sîntem siguri că este agreat de decretul referitor la întrunirile publice - a avut loc o manifestaţie paşnică organizată de reprezentanţi ai sindicatelor independente din mari întreprinderi bucureştene. Aţi observat că am simţit nevoia adăugării epitetului "paşnică" - necesitate reieşită clin experienţa nu întru totul fericită şi folositoare a ultimelor evenimente de acest fel.

Joi, 12 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

IERI

La Timişoara am constatat că cea mai eficientă ramură a economiei locale o constituie prăjirea şi comercializarea seminţelor (de dovleac sau floarea soarelui, la alegere). Dovada - "covorul" de coji care acoperă aproape în permanenţă caldarîmul pieţei unde au căzut eroii Revoluţiei.

AZI

Imperativ parlamentar: Să nu ne mai "vâţîim" atîta!...

Marţi, 10 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI 

CLEPSIDRĂ ÎN MINIPARLAMENT! 

Inovaţie revoluţionară în Dealul Mitropoliei — introducerea unei clepsidre de trei minute! Era şi timpul!


Libertatea din 10 martie 1990, pag. 1-a

Luni, 9 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

SEMNAL DE ALARMĂ

Pericolul unei noi crize economice mondiale

Avem motive să considerăm că anul acesta este posibilă declanşarea unei crize economice mondiale de mari proporţii, fără precedent, care va avea, după părerea noastră, efectele nefaste ale unui „război mondial".

Duminică, 8 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Fuziune

Aflăm de la dl. Aristide Buzuloiu, iniţiatorul formaţiei politice Unitatea României (România mare), că această mişcare a fuzionat cu Partidul Frontul Popular Român din Iaşi, Sediul central al P.F.P.R.: laşi, str. 23 August nr. 19, tel. 981/1 74 30. Sediul organizaţiei bucureştene în str. Fr. Chopin nr. 6, sectorul 2, tel. 33 34 46.

CIMITIRUL EROILOR.

In legătură cu adunarea privind amenajarea Cimitirului Eroilor Revoluţiei precizăm că aceasta va avea loc vineri, 9 martie, ora 14, la Tehnic Club.


​Libertatea din 7 martie 1990, pag. 1-a

Sâmbătă, 7 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei deceni, în 1990?

OPOZIŢIE

Faţă de cine?

Vineri, 6 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

S-a dat startul liberei iniţiative?

• DECRETUL-LEGE NR 54 Ia ora acţiunii • Obstacole şi neclarităţi • Ce întîrzie aplicarea unui act normativ de larg interes?

Joi, 5 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

DOCUMENT

Scrisoarea generalului GICĂ POPA adresată familiei

Scumpele mele,

Ştiu că vă produc o mare durere, dar altă soluţie nu există. Teama şi Spaima mă stăpînesc total şi îmi dau seama că pe zi ce trece mă degradez moral şi fizic şi nu doresc să vă stric şi vouă viaţa. Trebuie ca eu să dispar ca voi să puteţi trăi în linişte, fără teamă.

Draga mea soţie adu-ţi aminte de clipele frumoase petrecute împreună. Fii înţeleaptă şi tare, aşa cum ai fost întotdeauna în clipele grele.

Marţi, 3 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Azi

Luni, 2 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Uniunile de creaţie
Printre elementele noi din viaţa spirituală a ţării se află şi uniunile de creaţie. Unele, de tradiţie, şi-au schimbat conducerile, şi-au îmbunătăţit organizarea, au primit mulţi tineri care băteau la porţile lor, au hotărît în mod democratic ample programe de activitate. Altele s-au născut în aceste zile.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 16384 bytes) in /home/amosnew/public_html/modules/system/image.gd.inc on line 256

Duminică, 1 Martie, 2020 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Steriletele şi demografia

O ştire care a trecut aproape neobservată în public: recent s-au importat cîteva mii de sterilete. Chestiunea este fără precedent, cel puţin în ultimii 22 de ani cînd banii statului nu au mai fost aruncaţi pe acest produs pe care industria naţională nu a reuşit sau nu a încercat să-l realizeze. Dar, ca să nu cădem într-un soi de comentariu absurd, de genul „beleregelor" dintr-o cunoscută scenetă umoristică,

Subscribe to Remember 1990