28 mai 2022

S-a lansat apelul de finanţare Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului (sesiunea 3)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanţat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunţă lansarea ultimei sesiuni a apelului de finanţare Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului.

Prin acest apel de proiecte se urmăreşte sprijinirea sectoarelor culturale şi creative prin: consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului şi întărirea cooperării culturale şi a schimbului cultural între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi România.

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro şi 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

„Numărul mare de proiecte depuse în cadrul primelor două apeluri lansate în 2019 şi 2020 – peste 170 – ne-a confirmat că o astfel de oportunitate de finanţare dedicată sectoarelor culturale şi creative din România este mai mult decât binevenită. Sprijinul financiar nerambursabil disponibil în cadrul acestui apel facilitează nu doar creşterea gradului de acces la cultură, promovarea diversităţii culturale, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale experţilor culturali, dar şi consolidarea dialogului intercultural între organizaţiile din România şi Statele Donatoare, fiind încurajată producţia în comun a evenimentelor artistice”, a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea indicatorilor de Program ce vizează: crearea de locuri de muncă, organizarea de activităţi de artă contemporană, creşterea numărului de participanţi la activităţile culturale, sprijinirea IMM-urilor din sectorul cultural, dezvoltarea de competenţe şi expertiză la locul de muncă, abordarea inovativă a patrimoniului cultural, producţii referitoare la minorităţi sociale, etnice şi culturale (altele decât minoritatea romă pentru care se va lansa, în perioada următoare, un apel dedicat).

Solicitanţii eligibili fac parte din următoarele categorii de entităţi culturale:

* instituţie publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);

* organizaţie neguvernamentală, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

* societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată).

Perioada de implementare a activităţilor proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni şi 18 luni.

Cererile de finanţare se depun până la data de 31.08.2021, ora 16:00, exclusiv online, în cadrul sistemului de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC) care poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro.

Ghidul solicitantului şi anexele aferente sunt disponibile la: https://www.ro-cultura.ro/apel-2122-s3

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: office@ro-cultura.ro sau telefon/fax: 021.223.03.46.

Mult succes tuturor!

***

Granturile SEE reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul şi sudul Europei şi statele baltice. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, ce reuneşte statele membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia ca parteneri egali pe piaţa internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde euro între 1994 şi 2014 şi 1,55 miliarde euro pentru perioada de finanţare 2014-2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org şi www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului şi are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro