8 decembrie 2021

S-a semnat contractul de finanţare pentru un nou proiect susţinut din fonduri REGIO, în Municipiul Sebeş

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Aproape 20 milioane lei pentru reabilitarea a două străzi şi pentru modernizări la cinci obiective educaţionale din Municipiul Sebeş

Peste 4,5 milioane euro vor fi folosiţi pentru finanţarea acestei noi iniţiative pentru modernizarea unor obiective din domeniul educaţiei şi a două artere rutiere, în suprafaţă totală de peste 1,4 hectare, din municipiul Sebeş. Contractul de finanţare nerambursabilă în valoare totală de peste 19,9 milioane lei a fost încheiat în cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, pe prioritatea de investiţii prin care se acordă sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane. În cadrul unei scurte întâlniri de prezentare a investiţiei, desfăşurată la sediul ADR Centru din Alba Iulia, primarul din Sebeş, Dorin Nistor, a prezentat pe scurt impactul acestor investiţii pentru cei peste 1230 elevi şi 2200 de cetăţeni care locuiesc pe străzile unde se vor face investiţiile.

„Încă de la momentul scrierii lui, am crezut în acest proiect integrat, menit să îmbunătăţească semnificativ infrastructura educaţională, sportivă şi stradală a municipiului Sebeş. Finanţarea nerambursabilă va fi fructificată pentru a realiza spaţii prietenoase, potrivite activităţilor educative, pornind de la o creşă în cartierul Aleea Parc, continuând cu extinderea grădiniţei cu program prelungit de la Petreşti. În plus, prestigiosul Colegiu Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş va beneficia de reabilitarea şi modernizarea corpului de clădire unde învaţă elevii de gimnaziu, iar Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” se pregăteşte de reamenajări binemeritate ale structurilor situate în centrul municipiului, pe bulevardul Lucian Blaga. La Petreşti, vom construi o sală de sport nouă, pentru elevii şcolii gimnaziale. Un alt aspect important îl reprezintă investiţia în infrastructura rutieră constituită prin modernizarea străzilor Unirii şi Grădinilor, situate în Petreşti. Aşadar, prin aceste investiţii sunt atinse elemente de dezvoltare durabilă şi de creştere a standardelor de viaţă, pe care ni le facilitează proiectul, atât la Sebeş, cât şi la Petreşti. Iar faptul că vom transforma încă o fostă centrală termică abandonată într-o creşă modernă, reprezintă pentru noi o nouă provocare, pe lângă proiectul similar pe care îl derulăm în cartierul Valea Frumoasei, cu resurse proprii completate de fonduri alocate prin PNDL.
Acest proiect se adaugă celorlalte trei deja contractate în cadrul programului REGIO şi astfel atragem peste 12 milioane euro în Sebeş, pentru prima dată în istoria oraşului. Transmit un gând de mulţumire echipei din Primăria Municipiului Sebeş, care mai adaugă o reuşită importantă în rândul proiectelor nerambursabile scrise şi câştigate în interesul comunităţii locale, precum şi colaboratorilor noştri de la ADR Centru Alba Iulia”, a declarat domnul Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeş.

Proiectul „Investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Sebeş” are o valoare totală de 19.926.264,34 lei, din care 19.313.990,93 lei (peste 4,14 milioane euro) reprezintă finanţarea nerambursabilă, diferenţa dintre cele două sume fiind fondurile proprii ale municipalităţii alocate pentru realizarea activităţilor. Perioada de implementare a acestui proiect este estimată a se încheia în 31.12.2023. Această iniţiativă are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, prin realizarea unei investiţii integrate în infrastructura locală, respectiv edificarea unor imobile noi şi modernizarea unora existente. Astfel, edilii doresc să asigure localnicilor facilităţi educaţionale de calitate, în concordanţă cu cerinţele moderne, şi cu nevoile pieţei muncii, pentru creşterea calităţii procesului educaţional. Intervenţiile la nivelul învăţământului local au ca scop asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate pentru toţi copiii şi au în vedere obiectivul referitor la reducerea intenţiei de părăsire timpurie a şcolii, în special de către elevii din mediile defavorizate.

Prin proiect se vor realiza investiţii care vor sprijini populaţia din zona marginalizată a municipiului Sebeş (care beneficiază de serviciile educaţionale ale Liceului Sportiv Sebeş aflat în apropiere) şi din zona dezavantajată sub aspectul capitalului uman. Aşadar, proiectul se adresează unei zone mai puţin dezvoltate din municipiu. Unităţile de învăţământ şi străzile urbane vizate de proiect au fost alese astfel încât sa deservească zone care pun accent pe grupurile vulnerabile, din punct de vedere social, economic, al condiţiilor de locuire şi al calităţii mediului urban în care trăiesc. Investiţiile vizează zona din proximitatea Zonei marginalizate (ZUM) Sebeş, precum si zona Petreşti, cartiere în care capitalul uman nu este dezvoltat corespunzător. La nivelul municipiului Sebeş se constată actualmente discrepanţe în ceea ce priveşte dezvoltarea diverselor zone, precum şi în ceea ce priveşte dotarea cu infrastructură potrivită sau acces la servicii. La nivelul ciclului preşcolar se observă că acum nu există nicio creşă. Coroborat cu faptul că în conformitate cu prevederile legale în vigoare grădiniţele pot admite copii începând cu vârsta de 4 ani, aceasta situaţie creează o serie de probleme atât părinţilor, cât şi asistenţilor maternali care au în îngrijire copii până la vârsta respectivă. Numărul de locuri în învăţământul preşcolar este insuficient, aspect mai pregnant in localitatea aparţinătoare Petreşti. Spatiile de învăţământ obligatoriu sunt învechite şi lipsite de facilităţi moderne, nefiind respectate normele de proiectare a clădirilor destinate activităţilor şcolare. La fel, lipseşte o sală de sport care să deservească zona Petreşti – şcoala şi grădiniţa din această localitate.

„Vorbim aici de un proiect cu multiple obiective, între care, pe primul plan s-a pus îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie, coroborată cu investiţiile pe două străzi, în lungime totală de aproape un kilometru. Multe din actualele clădiri ale şcolilor din Sebeş au fost construite în urmă cu zeci de ani şi au nu numai capacitate redusă, au performanţe energetice slabe şi dotări destul de reduse. La Sebeş sunt în implementare şi proiectele pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii secţiei „CONTAGIOASE” de la Spitalul Municipal, pentru modernizarea sistemului de iluminat public în zona Kogălniceanu-Valea Frumoasei, precum şi construcţiile şi dotările de la Liceul Tehnologic. Astfel, municipiul Sebeş devine tot mai prosper şi îşi creează un nou drum pe calea dezvoltării durabile.

Oraşul a devenit unul dintre cele mai importante din judeţul Alba, datorită dezvoltării economice din ultimii ani.

Pe de altă parte, Axa Prioritară 13 – care nici măcar nu exista iniţial în POR 2014-202 şi nu a existat nici în precedentul Program Operaţional Regional 2007-2013 – reprezintă exact sursa de care aveau nevoie comunităţile mai mici, care pot acum depune proiecte integrate pentru dezvoltare. Aşa se face că avem deja contractate 22 de proiecte, a căror valoare totală este de peste 410 milioane lei, care vor asigura modernizarea spaţiilor urbane şi creşterea calităţii vieţii, pentru zeci de mii de cetăţeni”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.