Publicat: 30 Ianuarie, 2018 - 20:10
Share

Pe această cale dorim să informăm cetăţenii judeţului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pestă porcină africană din România. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, un nou focar de pestă porcină africană, tot în judeţul Satu Mare, dar în localitatea Micula, în apropierea graniţei cu Ucraina şi Ungaria. Autorităţile competente locale au dispus aplicarea de urgenţă a măsurilor de control şi combatere necesare pentru a limita evoluţia şi diseminarea bolii pe teritoriul României.

Vă reamintim că Pesta porcină africană este o boală cauzată de un virus foarte rezistent în mediu şi alimente, afectând toţi porcii domestici şi sălbatici, dar boala nu se transmite de la animale la om, prin urmare nu afectează direct omul, deşi omul reprezintă un vector important în diseminarea acestei boli exotice fie prin contact direct fie prin intermediul unor produse, furaje sau alte instrumente. Boala determină un procent de morbiditate şi mortalitate foarte ridicat în cadrul populaţiei de porci, iar pierderile rezultate în urma combaterii ei sunt deosebit de ridicate, atât costurile directe cu eradicarea, cât şi cele indirecte generate de restricţiile impuse comerţului cu porci vii şi produse sau subproduse provenite de la porci afectaţi.

Urmare a diagnosticării bolii DSVSA Bihor a dispus implementarea unui program de măsuri preventive şi de control dintre care amintim:

1. Convocarea şi reactivarea Centrului Local de combatere a bolilor, pentru asigurarea aplicării de măsuri concentrate, prin colaborarea insterinstituţională a tuturor factorilor cu responsabilităţi în domeniu;

2. Distribuirea de materiale informative către populaţie, şi afişarea acestora la punctele de intrare în ţară (rutiere şi aeriene), sediul primăriilor şi alte puncte de interes social şi turistic;

3. Realizarea de controale în trafic vizând în principal târgurile de animale, transporturile internaţionale de animale şi alimente, rutele de tranzit şi zonele turistice;

4. Supravegherea exploataţiilor de animale din specia porcină pe tot perimetrul judeţului cu activităţi mai intensificate în zona de nord, învecinată cu judeţul Satu Mare.

5. Realizarea de instruiri cu organizaţiile care activează în domeniile de risc (operatori economici din sectorul zootehnic şi alimentar, fonduri de vânătoare, administratori a unor zone de interes turistic, medici veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii etc), în scopul conştientizării pericolului epidemiologic şi social/ economic indus de pesta porcină africană, respectiv de popularizare a măsurilor de prevenire şi diagnosticare precoce a acestei boli.

Din recomandările generale de prevenire şi combatere a bolii, necesare a fi aplicate de cetăţenii judeţului, menţionăm:
1. Asigurarea condiţiilor de biosecuritate în toate exploataţiile de porcine (gospodării şi ferme comerciale), cu interzicerea accesului la animalele cu statut epidemiologic necunoscut, respectiv menţinerea animalelor doar în adăposturi, fiind interzisă scoaterea acestora pe păşuni;

2. Hrănirea animalelor doar cu furaje sigure, specifice speciei, cu origine cunoscută fiind interzisă hrănirea porcilor cu resturi alimentare rezultate în gospodăria proprie sau provenite de la unităţile de alimentaţie publică (restaurante, cantine etc.)

3. Anunţarea de urgenţă a medicului veterinar local, a medicului oficial zonal sau direct a DSVSA Bihor ( telefon 0259.266.141) precum şi a primăriei/ consiliul local, despre orice caz de îmbolnăvire care evoluează la porcii domestici cu febră şi mortalitate mare, respectiv a identificării de cadavre sau porci sălbatici bolnavi, în scopul aplicării precoce a măsurilor de diagnostic şi prevenire.

DSVSA Bihor va informa periodic publicul din judeţ, cu privire la evoluţia bolii, respectiv măsurile ce se impun în scopul combaterii acesteia.

Director executiv,
Dr. REMUS OVIDIU MOŢOC
 

Tag-uri Nume: