Publicat: 18 Ianuarie, 2015 - 17:21

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță operatorii economici și instituțiile care dețin date referitoare la sursele de poluanți atmosferici, că s-a deschis sesiunea de raportare 2015 în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Sesiunea de raportare este deschisă în perioada 15 ianuarie — 15 martie 2015.

În acest context, toți deținătorii de informații necesare elaborării inventarelor de emisii de poluanți atmosferici trebuie:

— să completeze chestionarele aferente activităților desfășurate în anul 2014 în aplicația 'SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii' disponibilă pe site-ul A.N.P.M. (https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public).

Pentru completarea corectă a chestionarelor se poate consulta documentul 'Ghid de utilizare a sistemului SIM.Inventar Emisii' disponibil la aceeași adresă.

SAU

— în absența unei conexiuni la internet, să transmită chestionarele ce trebuie completate în funcție de specificul activității, la sediul APM Caraș-Severin, în format de hârtie (conform anexei nr. 3 la O.M.M.P nr. 3299/2012 referitor la aprobarea metodologiei de elaborare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă).

Precizăm că, în conformitate cu art. 79, al. 3, lit. a din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice și de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice.

Informații suplimentare se pot obține la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior nr. 73, la numărul de telefon: 0255.223.053; 0255.231.526.