Publicat: 29 Mai, 2017 - 18:53

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în parteneriat cu Universitatea Creștină Dimitrie  Cantemir și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I. C. Brătianu al Academiei Române, a organizat luni, 29 mai, în sala de ședințe a comisiei, conferința cu tema ,,Spațiul Public European – încotro? Reforma Uniunii Europene – implicații în planul securității și al comunicării publice’’. 
Conferința a fost deschisă de către președintele  Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul deputat Dorel – Gheorghe Căprar,  care, în cuvântul adresat participanților, și-a exprimat sprijinul și disponibilitatea  pentru  inițierea  și  continuarea dialogului cu mediul academic pe o tematică  atât de  actuală.
 Domnul deputat a subliniat că ,, anul 2017 este unul al bilanţului, şi cu atât mai mult, salut alegerea acestei teme - dilemă, deoarece, deşi s-au marcat atâtea evenimente, întrebările persistă, răspunsurile sau chiar soluţiile vin mai greu. Pentru România, 2017 înseamnă 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, devenind şi noi cetăţeni europeni cu drepturi şi obligaţii, cetăţenii europeni reprezentând componenta fundamentală a proiectului european.  Tot  2017 a însemnat şi marcarea a 60 de ani de la tratatele fondatoare de la Roma, iar Comisia Junker  a lansat Carta Albă privind viitorul Uniunii Europene, un document ambiţios, care se bazează pe analiza situaţiei din Uniune, după criza migraţiei, după Brexit şi după constatarea efectivă a gradului tot mai scăzut de interes al cetăţenilor faţă de importanța instituţiilor şi a politicilor europene  în viața noastră’’.
 Participanții au adus în dezbatere subiecte referitoare la  creșterea capacității de cunoaștere și înțelegere a principiilor fondatoare ale Uniunii Europene, dezvoltarea capacității de conștientizare a  combaterii discursului populist și a liderilor naționaliști, stimularea interesului pentru implicarea în procesul de promovare a unei culturi de securitate și al comunicării dialogice în spațiul public național și european.