Publicat: 12 Iunie, 2016 - 17:30

Ordinea de soluționare a dosarelor de despăgubire înregistrate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) s-a modificat ca urmare a adoptării Legii nr. 103/2016, care a intrat în vigoare la data de 27.05.2016.

Astfel, s-a stabilit că ordinea de soluționare a dosarelor va fi cea a înregistrării, prevedere care anulează toate deciziile prin care, în perioada 2006 — 2011, unele dosare de despăgubire au fost repartizate spre soluționare pe alte criterii.

În scopul accelerării ritmului de soluționare, s-a mai stabilit că dosarele constituite pe baza unor decizii/dispoziții emise în executarea unor hotărâri judecătorești prin care s-a constatat existența dreptului la despăgubiri, precum și întinderea acestui drept, să fie soluționate cu prioritate.

Pentru aplicarea acestei prevederi și pentru a nu afecta principiul soluționării dosarelor în ordinea înregistrării, ANRP a constituit un serviciu care are ca sarcină soluționarea dosarelor cu hotărâri judecătorești.

Având în vedere faptul că la acest moment nu se cunoaște care sunt dosarele cu hotărâri judecătorești (hotărârile fiind date în contradictoriu cu alte instituții), ANRP invită titularii acestei categorii de dosare să se adreseze instituției noastre.

Atragem atenția că prioritatea dosarelor cu hotărâri judecătorești va fi acordată ca urmare a solicitărilor formulate!

În paralel, ANRP va face și o verificare a tuturor dosarelor aflate în așteptare, în scopul identificării celor cu hotărâri judecătorești, dar acest proces va fi unul de durată, ținând cont de numărul mare de dosare și numărul mic de persoane care pot fi afectate acestei activități.

Pentru soluționarea cu celeritate a dosarelor, solicităm persoanelor care beneficiază de soluționarea cu prioritate să depună, odată cu solicitarea mai sus-menționată, orice document care poate ajuta la încadrarea în grila notarilor publici a imobilelor pentru care se acordă despăgubiri.

— în cazul terenurilor, este util orice document care indică amplasamentul, categoria de folosință și situația juridică;

— în cazul construcțiilor, este util orice document din care să reiasă situația juridică, suprafața și descrierea din punct de vedere arhitectural.