Publicat: 26 Februarie, 2017 - 11:48
Share

Microîntreprinderile ce vor să implementeze proiecte în Regiunea Centru mai au la dispoziție aproximativ 3 luni pentru a putea depune sau re-depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea și extinderea afacerilor. Printr-o cerere de finanțare nerambursabilă se pot solicita de către o microîntreprindere până la 200.000 euro fonduri nerambursabile, la care societatea va trebui să contribuie cu cel puțin 10% din suma solicitată.

Cererile de finanțare ce vizează dezvoltarea microîntreprinderilor cu activități localizate în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, se vor finanța prin prioritatea 2.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020, unde sunt disponibile spre finanțare peste 32 milioane euro, respectiv peste 293 milioane lei fonduri nerambursabile.

Depunerea de proiecte pe această prioritate de investiții a început în luna iulie 2016 și până la data de 31 ianuarie 2017, au fost depuse un număr de 295 de cereri ce solicitau spre finanțare nerambursabilă suma de 191 milioane lei. Din 3 ianuarie 2017, proiectele depuse pe această prioritate au început să intre în procesul de evaluare. (detalii privind situația proiectelor POR 2014-2020 http://regio-adrcentru.ro/situatia-proiectelor-depuse-2/).

'Datorită întârzierii demarării procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul apelului, s-a decis prelungirea depunerii de proiecte până la data de 27.04.2017. Am informat toți reprezentanții microîntreprinderilor care au depus proiecte, că cererile lor au fost primite, urmând în scurt timp să intre în procesul de evaluare și selecție. Prima etapă a procesului de evaluare, respectiv verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectului, este realizată de către experții ADR Centru, iar cei ce au depus cerere vor primi, în maxim 5 zile din momentul în care cererea de finanțare intră în procesul de evaluare, fie o solicitare de clarificare a unor aspecte din proiect, fie o scrisoare de acceptare sau respingere a cererii. În acest fel, cei ce primesc scrisoarea de respingere își pot reface cererea și o pot re-depune cât timp acest apel este încă deschis, respectiv până în 27.04.2017, ora 12.00. În cazul unei solicitări de clarificări, solicitanții au la dispoziție un termen de maxim 5 zile lucrătoare pentru a transmite răspuns la solicitarea de clarificări', a declarat domnul Simion Crețu Director general ADR Centru.

În cazul cererilor de finanțare depuse în 2017 de către microîntreprinderi, situațiile financiare anexate vor fi cele aferente anului 2016, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților. În lipsa formularelor standard ale bilanțului, aferente exercițiului financiar 2016, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, situațiile financiare pot fi întocmite cu ajutorul celui mai recent program de asistenta pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale MFP (aferente anului 2015).

La link-ul alăturat aveți lista de întrebări și răspunsuri frecvente care au fost formulate pe această prioritate

http://regio-adrcentru.ro/am-por-a-publiointreprinderi/.

Pe scurt, despre tipurile de cheltuieli eligibile și alte informații utile pentru accesarea fondurilor de către microîntreprinderi, găsiți informații la link-ul http://regio-adrcentru.ro/18469-2/.

Modelul cererii de finanțare și anexele, precum și lista Codurilor CAEN eligibile, se găsesc pe pagina aferentă programului la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea de Investiții 2.1 sau pe www.inforegio.ro.

Pentru mai multe informații, la sediul ADR Centru funcționează un birou unde solicitanții pot fi asistați în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare. Datele de contact ale Biroului sunt: tel: 0258 403 121, Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia, e-mail: [email protected].

Alte informații despre procesul de evaluare al proiectelor:

În prima etapă de evaluare, experții ADR Centru analizează și verifică respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate. Verificarea conformității administrative și eligibilității va urmări, în principal, existența și forma cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate din ghiduri.

Verificarea conformității administrative și a eligibilității unei cereri de finanțare va consta în parcurgerea cererii de finanțare și a anexelor aferente, în baza criteriilor din cadrul grilei de verificare anexă la Ghidul Solicitantului, pentru a verifica dacă:

— data depunerii cererilor de finanțare se încadrează în termenul limită a apelului de proiecte

— toate secțiunile aferente formularului cererii de finanțare sunt completate în conformitate cu prevederile ghidurilor și respectă formatele standard

— documentele sunt în termen de valabilitate și sunt atașate cele solicitate prin ghidul general și prin ghidurile specifice fiecărui apel de proiecte

— conținutul, valabilitatea anexelor administrative și tehnice certifică informațiile oferite de către solicitant

— solicitantul și respectiv proiectul, sunt eligibili în conformitate cu prevederile POR 2014-2020, ale ghidului general și ale ghidului specific fiecărui apel de proiecte și sunt respectate toate condițiile de eligibilitate.

După evaluarea conformității administrative urmează etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor. Evaluarea tehnică și financiară este realizată de o echipă de experți evaluatori independenți, având la bază cererea de finanțare și anexele. Evaluarea tehnică și financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor axei prioritare/priorității de investiție/operațiunii, a coerenței și clarității metodologiei propuse, a fezabilității și eficienței financiare, a sustenabilității și durabilității proiectului.