Publicat: 8 Octombrie, 2015 - 16:00
Share

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România informează că a semnat în data de 14.05.2015 contractul "Finalizare Autostrada Braşov - Tg. Mureş - Cluj - Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş, km 4+200 - km 64+450" cu Asocierea dintre firmele CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA, SC  CONSINIT SRL, SC ROAD CONSULTING & DESIGN SOLUTION  SRL şi SC VIA DESIGN SRL.

Valoarea contractului este de 701 milioane lei fără TVA. Contractul va avea o durată de implementare de 54 luni dintre care proiectare şi execuţie 24 de luni de la data de începere şi o perioadă de garanţie a lucrărilor de 30 de luni.

Data de începere a contractului a fost 3 iulie 2015, astfel Data de finalizare este 03 iulie 2017. 

În prezent proiectul Suplacu de Barcău-Borş se află în faza de rezolvare a unor probleme, în vederea respectării graficului stabilit. Astfel:

Ø  Problema Asocierii nu a fost încă rezolvată până în prezent cu toate că CNADNR SA a solicitat Antreprenorului în nenumarate rânduri să i se prezinte soluţia unanim stabilită de către toţi membrii asocierii în ceea ce priveşte neînţelegerile apărute între membrii asocierii. Punctul de vedere emis de către Direcţia Juridică din cadrul CNADNR SA asupra acestei probleme a concluzionat faptul că, dacă raporturile dintre asociaţi încetează ar trebui să înceteze şi executarea contractului de achiziţie publică în momentul în care se află.

Ø  Contractul a început în mod firesc cu etapa de proiectare. Antreprenorul a elaborat o Declaraţie de proiectare pe care a revizuit-o la solicitarea Consultantului şi a CNADNR SA de două ori până în prezent. Menţionăm că aceasta nu este încă aprobată, din cauza faptului că o serie de soluţii de proiectare propuse nu respectă Caietul de Sarcini. Declaraţia de Proiectare stabileşte, conform contractului, setul de criterii de proiectare în baza cărora se întocmeşte Proiectul Tehnic şi ulterior Documentaţia tehnică pentru Autorizaţia de Construire.

Actualizarea Acordului de Mediu existent se face în paralel cu etapa de proiectare a acestui contract şi presupune parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată. Pentru întocmirea documentaţiilor necesare şi parcurgerea etapelor procedurale în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, CNADNR SA a angajat prin DRDP Cluj un prestator care are drept conform legii de a elabora studii pentru protecţia mediului. 

Astfel, în vederea parcurgerii etapei de evaluare iniţială în conformitate cu art. 9 din Ordinul mai sus menţionat, Prestatorul a depus la APM Mureş, APM Cluj, APM Sălaj şi APM Bihor notificările necesare declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

Ø  Până în prezent nu a fost acordat un avans având în vedere faptul că în cadrul contractului există atât prevederea contractuală conform căreia Avansul se va acorda într-o tranşa de până la 15% din valoarea contractului, iar recuperarea acestuia se va face în procent de 20% din valoarea fiecărui Certificat Interimar de Plată (condiţiile contractelor finanţate din fonduri nerambursabile), cât şi prevederile HG 264/2004, având în vedere faptul că finanţarea acestui contract este de la Bugetul de Stat. Punctul de vedere emis de către Direcţia Juridică din cadrul CNADNR SA a concluzionat faptul că în astfel de cazuri se aplică prevederile legii şi nu clauzele contractuale. Antreprenorul condiţionează desfăşurarea activităţilor în şantier de acordare a avansului, deşi în cadrul licitaţiei a făcut dovada că are acces la o linie de credit în valoare de minim 164 mil. lei, suma necesară pentru derularea lucrărilor pe o perioadă de 4 luni, aşa cum era cerut prin Fi;a de Date a Achiziţiei.

Ø  Au fost înlocuiţi 5 din 6 experţi cheie, iar doi dintre cei propuşi spre înlocuire şi anume şeful de şantier şi şeful echipei de proiectare nu cunosc limba română care este limba contractului. Până în prezent a fost aprobat de către Inginer doar Inspectorul în materie de SSM dintre experţii cheie.

’’Consider că desfăşurarea în paralel a activităţilor de proiectare cu cele de actualizare a acordului de mediu, cât şi rezolvarea tuturor celorlalte probleme sunt determinante şi hotărâtoare pentru realizarea acestui proiect în termenii asumaţi contractual de către Antreprenor. Noi, Compania, am realizat ceea ce ţinea de noi şi din 3 iulie contractul a început să curgă. Antreprenorul trebuie să dea dovadă de mare seriozitate şi să-şi respecte termenele asumate. Nu vom face niciun rabat şi nu vom accepta abateri care să determine nerespectarea contractului.  Pentru buna desfăşurare a activităţilor pe acest tronson de autostradă estimăm că după depăşirea eventualului blocaj înregistrat de către antreprenor și după parcurgerea tuturor etapelor specifice, reglementate de legislaţia de mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va emite Acordul de Mediu în luna Decembrie 2015’’ a declarat Narcis Neaga, Director General al CNADNR SA.