Publicat: 22 Mai, 2013 - 11:30
Share
Declaraţia Generalului (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române 1880

Cu 1700 de ani în urmă, după 208 ani de represiune şi interzicere a credinţei creştine (Edictul Împăratului Traian din 105), la Mediolanum (Milano), în mai 313, Împăratul Constantin proclama edictul care consfinţeşte pentru prima oară sub formă de lege libertatea religioasă, prin ridicarea interdicţiei care nu permitea practicarea cultului creştin.

"După secole de opresiune, după mii de martiri care au preferat să îşi jerfească viaţa decât să îşi renege credinţa în Hristos, religia creştină a putut să cuprindă lumea.

Mai mult ca niciodată, în această zi sacră a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, gândirea noastră trebuie să se îndrepte spre învăţăturile Mântuitorului. Avem nevoie de unitate creştină, unitatea celor 2 miliarde de fiinţe umane care împărtăşesc credinţa în Fiul Domnului, pentru o viaţă în care valorile de iubire a aproapelui, de toleranţă umană, de cinste şi respect a valorilor spirituale să fie de o arzătoare actualitate.

Vizita Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I din aceste zile de la Milano, unde, alături de cardinalul Angelo Scola, a celebrat acest eveniment istoric, de 1700 de ani de libertate religioasă creştină, reprezintă dorinţa de unitate a Bisericilor Orientală şi Occidentală, care, împreună cu Fraţii noştri protestanţi, apără şi promovează spiritul creştin în lumea întreagă.

Cele 10 milioane de Masoni, Fraţi şi Surori, răspândiţi în lumea întreagă şi care fac jurământ de fidelitate Creatorului Atotputernic al Universului, Marele Arhitect, Dumnezeu Atotfăcător şi ţării lor, în care s-au născut şi trăiesc, sunt în fruntea luptei pentru a construi pe toate meridianele o lume mai bună, mai umană, respectuoasă faţă de Om.

De la oamenii cei mai iluştri până la cei mai umili, Fraţi şi Surori masoni, oameni liberi şi de bune moravuri de pe tot globul, fideli principiului libertate, egalitate, fraternitate, creat şi promovat de Masoni la sfârşitul secolului al XVIII-lea, clădesc în societatea în care trăiesc şi în sufletele lor Templele spirituale închinate iubirii, forţei şi înţelepciunii.

La Mulţi Ani tuturor de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena!" (G-ral (r) Bartolomeu Constantin SĂVOIU, 33º, 98º Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române «1880»