6 octombrie 2022

Samudaripen – Ziua europeană de comemorare a Holocaustului împotriva romilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Genocidul romilor este unul dintre evenimentele istorice care nu trebuie uitate şi care a afectat grav comunitatea romani de pe teritoriul ţării noastre. În acest sens, începând din anul 2020, în România ziua de 2 august este dedicată memoriei şi reflecţiei, fiind desemnată prin Legea 124/2020 ca Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor.

În urmă cu aproape opt decenii, la 2 august 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, aproape 3.000 de prizonieri romi şi-au pierdut viaţa în lagărul de exterminare nazist, Auschwitz-Birkenau. În total însă, aproximativ 500.000 de romi din întreaga Europă au avut parte de un sfârşit asemănător, exterminarea lor făcând parte dintr-un plan ce viza „purificarea rasială”, ce mai târziu a primit numele de Holocaust.

Pentru a comemora membrii comunităţilor romani care au căzut victime acestui regim criminal, dar şi pentru a-i omagia pe urmaşii lor, Parlamentul European, prin rezoluţia de la 15 aprilie 2015, a decretat ziua de 2 august drept Ziua europeană de comemorare a Holocaustului împotriva romilor.

Pentru că populaţiile rome de pe teritoriul ţării noastre au fost printre cele mai afectate, Parlamentul României, sprijinind iniţiativa Parlamentului European, a adoptat Legea nr. 124 din 10 iulie 2020, care desemnează aceeaşi zi de 2 august ca Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen (din limba romani, traducându-se ,,Genocidul romilor”). Aşa cum ziua de 27 ianuarie comemorează cele 6 milioane de vieţi pierdute în urma Holocaustului, ziua de 2 august cheamă la conştientizare, la reflecţie asupra crimelor împotriva umanităţii şi asupra grelelor suferinţe îndurate de sutele de mii de romi, consideraţi suboameni şi vinovaţi pentru însăşi viaţa lor.

Din păcate, Genocidul romilor a rămas, până astăzi, un subiect puţin cunoscut publicului larg, iar îngrijorător este că unele voci din societatea românească contestă această realitate istorică, precum şi sclavia şi asimilarea romilor. Toate aceste problematici sunt elemente centrale în istoria, identitatea şi cultura comunităţilor rome, pentru protejarea şi incluziunea cărora Guvernul României a elaborat o strategie pentru perioada 2022-2027, aprobată prin H.G. nr. 560/2022. Aceasta menţionează expres şi îşi propune soluţionarea problematicii reconcilierii cu trecutul, specificând clar şi fără echivoc: „Este nevoie de o dezbatere activă şi promovarea în societate şi în sistemul educaţional din România privind necesitatea cunoaşterii referitoare la: (i) Holocaustul care i-a avut ca victime pe evrei şi pe romi din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.”

Ministerul Culturii, aflându-se printre instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în implementarea şi monitorizarea strategiei, prin conducerea şi aparatul său tehnic, militează pentru combaterea discriminării şi discursului incitator la ură, atitudinilor anti rome, şovinismului, xenofobiei şi urii rasiale. Totodată, sprijină incluziunea minorităţii rome şi invită la celebrarea ei, ca element esenţial pentru caracterul multicultural al ţării noastre.

Sursa foto Facebook Ministerul Culturii