6 iulie 2022

Sancţiuni contravenţionale de peste 3 milioane de lei pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul gospodăririi apelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În luna aprilie, în cadrul a peste 600 de controale, inspectorii din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” au aplicat amenzi în valoare de 873.500 lei, dintre care, în cel mai mare cuantum şi cel mai mare număr de controale au fost (defalcate) pentru:
– Balastiere – 89 controale- amenzi: 430.000 lei;
– Staţii de epurare – 67 controale, amenzi: 75.000 lei;
– Salubrizări – 220 controale, amenzi: 12.500 lei;
– Alte folosinţe – 207 controale, amenzi: 281.000 lei;
– Poluări accidentale – 3 controale, amenzi: 75.000 lei.

În primele patru luni (ianuarie-aprilie) ale anului 2022, la nivel naţional, inspectorii din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” au aplicat, în cadrul a 2525 de controale, amenzi în valoare totală de 3.003.500 lei şi au înaintat 4 sesizări către organele de cercetare penală. Dintre acestea, cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru exploatarea ilegală a agregatelor minerale (1.470.000 lei- în procent 47% din totalul amenzilor aplicate) şi pentru alte folosinţe (1.171.000 lei- în procent de 38% din total).

Situaţia se prezintă pe obiective (defalcat), după cum urmează:
– 420 balastiere, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 1.470.000 de lei;
– 410 staţii de epurare şi sistemele de alimentare cu apă, unde s-au aplicat amenzi în valoare de 190.000 de lei:
– 424 agenţi economici şi primării pentru verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă, amenzile aplicate fiind în valoare totală de 172.500 lei;
– 1212 alte folosinţe verificate unde s-au aplicat amenzi în cuantum de 1.171.000 lei.

Echipele de inspectori din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” acţionează în teren prin verificarea şi, după caz, sancţionarea celor care nu respectă legislaţia din domeniul apelor. În cadrul acţiunilor de control, inspectorii stabilesc măsuri care vizează readucerea apelor şi a lucrărilor afectate la starea iniţială prin aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”.

Activităţile Inspecţiei Administraţiei Naţionale „Apele Române” sunt în plină desfăşurare şi se vor intensifica în perioada imediat următoare.

Vom reveni pe parcurs cu informaţii suplimentare referitoare la rezultatele controalelor care se derulează în prezent.

Compartimentul de Comunicare, Relaţii cu Presa şi Promovare