7 octombrie 2022

Sancţiunile acordate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice în anul 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro la secţiunea „ACASĂ”, documentul intitulat „Situaţia sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice în anul 2021, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de formaţiunile politice, în anii 2019-2020”.

Menţionăm că documentul în discuţie conţine informaţii referitoare la sancţiunile aplicate formaţiunilor politice, informaţii extrase din Registrul fiscal al partidelor politice, gestionat la nivelul Autorităţii Electorale Permanente, potrivit dispoziţiilor art. 60 alin.(1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, reamintim tuturor persoanelor interesate că începând cu anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a întreprins toate demersurile necesare în vederea desfăşurării activităţilor de control în deplină concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, reuşind pentru prima dată de la înfiinţarea instituţiei verificarea tuturor formaţiunilor politice existente în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului Bucureşti.

Astfel, începând cu anul 2019, pe pagina de internet www.finantarepartide.ro au fost publicate toate informaţiile ce decurg din activitatea de control, respectiv Rapoartele sintetice documentelor de control şi de sancţionare, precum şi Listele cu privire la sancţiunile aplicate.

De asemenea, tot din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a desfăşurat o serie de acţiuni în scop preventiv, în sensul că a organizat instruiri cu reprezentanţii formaţiunilor politice, a transmis monografii contabile în scopul eficientizării activităţii contabile a partidelor politice şi a comunicat adrese de informare cu privire la obligaţiile legale şi termenele de transmitere a raportărilor obligatorii, menite să prevină eventualele abateri de la dispoziţiile legale.

Situaţia sancţiunilor aplicate formaţiunilor politice în anul 2021, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de formaţiunile politice, în anii 2019-2020 se regăseşte în ANEXĂ.

Reiterăm că, prin acţiunile iniţiate în perioada 2019-2021, Autoritatea Electorală Permanentă a facilitat accesul la date prin publicarea succesivă pe site-ul instituţiei şi pe pagina de internet www.finantarepartide.ro a tuturor informaţiilor de interes public.