1 iulie 2022

Sărbătorire a corului mixt VOX COELESTIS al parohiei Iancu Vechi-Mătăsari

Distribuie pe rețelele tale sociale:

DUMINICA FEMEII SAMARINENCE, zi de sărbătorire a corului mixt VOX COELESTIS al parohiei Iancu Vechi-Mătăsari

În Duminica Femeii Samarinence, la biserica Iancu-Vechi-Mătăsari din Bucureşti a fost instituită sărbătoarea grupului coral mixt VOX COELESTIS al parohiei.

Cu acest prilej, a fost citit următorul text propus de părintele paroh Constantin STOICA şi aprobat de Consiliul parohial: Misiune şi slujirea comunităţii prin muzică!

„Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos şi valorile creştine sunt transmise şi cultivate permanent prin cultul Bisericii. Acestea nu rămân în interiorul lăcaşurilor de cult, ci se răspândesc în societate şi inspiră cultura unui neam sau chiar a unui continent. De aceea, legătura dintre cult şi cultură a fost evidentă şi confirmată de la începutul existenţei Bisericii şi a societăţilor umane. Primele şcoli şi primele manifestări culturale au apărut în tinda bisericilor

Dacă valorile credinţei creştine inspiră cultura, tot aşa cultura susţine misiunea şi pastoraţia Bisericii. Muzica, pictura şi celelalte arte subliniază adevărul de credinţă şi contribuie semnificativ la promovarea credinţei în societate.

Emoţia artistică aduce pace şi linişte interioară care creează mediul potrivit pentru rugăciune şi meditaţie, pentru contemplarea lui Dumnezeu, dragostea faţă de semeni şi respectul faţă de mediul înconjurător.

Slujirea pastorală şi activitatea misionară, educaţională şi culturală a parohiei Iancu Vechi-Mătăsari sunt susţinute în mod remarcabil de peste 10 ani de grupul coral mixt VOX COELESTIS, condus de domnul Răzvan Rădos, licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică, secţia Dirijat cor academic şi ucenic al maestrului Marin Constantin.

Numele grupului coral, VOX COELESTIS înseamnă voci cereşti, îngereşti, care aduc pace, puritate, armonie în comunitate şi îndeamnă la rugăciune şi meditaţie.

Prin cântarea deosebită de la Sfânta Liturghie, concertele de colinde şi cele de la hramurile parohiei, Ziua Naţională a României, din postul Sfintelor Paşti şi perioada Sfintei Învieri şi alte surprize muzicale, grupul coral mixt VOX COELESTIS reprezinţă un reper important al activităţii bogate a parohiei Iancu Vechi-Mătăsari.

În numele Consiliului consiliului parohial, mulţumim cu preţuire şi recunoştinţă grupului coral mixt VOX COELESTIS pentru sprijinul substanţial oferit în formarea, sporirea şi consolidarea unei comunităţi de credinţă vie, dinamică, unită şi educată în spiritul valorilor creştine, a dragostei de Dumnezeu şi de semeni.

Urmare modelului de misionarism şi promovare a credinţei de către Sf. Mc. Fotini, femeia samarineancă, în Samaria şi imperiul roman, la propunerea noastră, consiliul parohial al parohiei Iancu Vechi-Mătăsari a hotărât instituirea sărbătorii grupului coral mixt VOX COELESTIS în Duminica a cincea după sărbătoarea Sfintelor Paşti, a femeii samarinence. ”

Cu acest prilej a fost acordată grupului coral mixt VOX COELESTIS Diploma de Excelenţă pentru misiunea prin activitatea muzicală în slujba comunităţii parohiale Iancu Vechi-Mătăsari.

Înfiinţat în anul 2012, grupul coral mixt VOX COELESTIS este format din studenţi si absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică şi ai Facultăţii Justinian Patriarhul din Bucureşti. Repertoriul acestei corale este unul bogat şi cuprinde cântări religioase şi lucrări corale din repertoriul românesc şi universal.

Diac. Marius OBLU
Sursa foto Basilica