Publicat: 14 Decembrie, 2012 - 12:16
Share

În trimestrul III 2012, numărul mediu de pensionari a fost de 5469 mii persoane, în scădere cu  107 mii persoane faţă de acelaşi trimestru al anului precedent şi cu 24 mii persoane faţă de trimestrul II 2012. Pensia medie lunară a fost în trimestrul III 2012 de 771 lei, mai mare cu 1,7% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent şi cu 0,3% faţă de trimestrul II 2012.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 85,9% în totalul celor de asigurări sociale.
Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 778 lei în trimestrul III 2012, cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 350 de lei (624 lei în judeţul Giurgiu faţă de 982 lei în Municipiul Bucureşti).
Numărul  mediu al pensionarilor şi pensia  medie lunară după sistemul de pensionare

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (72,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.
Indicele pensiei medii reale pentru trimestrul III 2012, faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,4%.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în trimestrul III 2012, a fost de 605,5 mii persoane, din care:
• 421,6 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 9,0% din totalul pensionarilor din această categorie;
• 183,9 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 30,2% din totalul acestora.