Publicat: 27 Martie, 2015 - 11:05
Share

În anul 2014 numărul mediu de pensionari a fost de 5357 mii persoane, în scădere cu 53 mii persoane faţă de anul precedent, conform Institutului Național de Statistică. 

raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 10 la 10;
    pensia medie lunară a fost de 846 lei, mai mare cu 5,1% faţă de anul precedent; 
    pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 845 lei, iar raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi fără contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 60,6% (comparativ cu 61,8% în anul precedent);
    indicele pensiei medii reale faţă de anul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale şi indicele preţurilor de consum a fost de 103,0%, înregistrând aceeaşi valoare ca şi în anul 2013.
Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti la 18  la 10 în judeţul Giurgiu.
Pensia medie de asiguări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 350 de lei (677 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1068 lei în Municipiul Bucureşti).
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 87,5% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (73,2%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.
Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial- au reprezentat 2,1%.
Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în anul 2014, a fost de 487,2 mii persoane, din care:
•    370,6 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 7,9% din totalul pensionarilor din această categorie;
•    116,6 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 22,7% din totalul acestora.