3 decembrie 2021

Schimb de experienţă româno-francez privind cariera şi formarea poliţistului local

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 21 – 25 iunie 2021, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), ai Institutului Naţional de Administraţie (INA), ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ai asociaţiilor profesionale ale poliţiştilor locali s-au aflat la Paris, într-o vizită de studiu în cadrul căreia au avut loc întâlniri la Ministerul de Interne, la Centrul Naţional pentru Funcţia Publică Teritorială (CNFPT) din Paris, la Asociaţia de comune Roissy Pays de France care include 37 comune, precum şi la centrul de supraveghere video din cadrul Postului de Poliţie Municipală din localitatea Aulnay-Sous-Bois.

Temele de discuţie au vizat, în principal, organizarea şi funcţionarea structurilor de poliţie municipală, principiile privind dezvoltarea carierei profesionale, precum şi pregătirea profesională a poliţiştilor municipali din Republica Franceză. Astfel, experienţa franceză va constitui un reper în elaborarea viitoarelor proiecte de acte normative privind organizarea şi funcţionarea structurilor de poliţie locală din România, în vederea clarificării atribuţiilor şi competenţelor poliţiei locale, a redefinirii carierei de poliţist local, precum şi a modului de pregătire a acestora.

Evenimentul s-a derulat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creşterii calităţii serviciului public de poliţie locală” (Cod MySMIS 129988, Cod SIPOCA 722).