15 august 2022

Schimbări importante în domeniul drepturilor copilului din România

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Efecte pozitive pentru zeci de mii de copii

Preşedintele României a promulgat modificările aduse Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Modificările conţin aspecte importante de procedură care sunt menite să reducă birocraţia sistemului de protecţie şi să ofere mai multe şanse la o viaţă de familie pentru copiii abandonaţi.

Printre principalele modificări se numără:

– reducerea procesului birocratic de căutare a rudelor copiilor prin scăderea gradului până la care se caută rudele de la IV la III,

– prevederea expresă a faptului că managerul de caz are obligaţia de a stabili adopţia, ca finalitate a planului individualizat de protecţie dacă nu este posibilă reintegrarea în termenul legal de 6, respectiv 12 luni,

– interzicerea mutării copilului dintr-un serviciu de tip familial într-un serviciu de tip rezidenţial,

– instituţionalizarea copiilor sub 7 ani poate fi făcută doar pentru copiii care prezintă afectare funcţională completă,

– plasamentul familial poate fi dispus în orice judeţ, nu doar pe raza teritorială unde a fost luat în evidenţă,

– interzicerea, atât pentru Comisia pentru Protecţia Copilului cât şi pentru instanţă de a comunica părinţilor biologici ai copilului documente şi informaţii despre persoana sau familia de plasament precum adresa, veniturile, bunurile deţinute în proprietate, starea medicală sau psihologică,

– instanţa poate dispune ca drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de copil să fie exercitate de către persoana, familia, asistentul maternal sau şeful serviciului de tip rezidenţial care are copilul în plasament,

– obligaţia părinţilor biologici de a participa la şedinţe de consiliere în vederea dezvoltării de abilităţi parentale în cazul reintegrării,

– reintegrarea în familia biologică se face obligatoriu cu o monitorizare de minim 2 ani,

– termene clare pentru specialiştii din SPAS/DGASPC în vederea intervenţiei şi soluţionarea situaţiilor de protecţie a copilului,

– măsuri pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor agresive, şi a formelor de violenţă psihologică (bullying),

– prevederi pentru protecţia minorilor străini aflaţi pe teritoriul României.

În România, sunt aproape 46.000 de copii în sistemul de protecţie al copilului iar 9.000 de copii intră în sistem anual din cauza abandonului sau a tragediilor prin care trec, fie că este vorba de abuz, neglijenţă, decesul părinţilor, detenţia acestora sau alte cauze. Aproape 6.000 de copii sunt momentan adoptabili însă, la nivel naţional, avem doar puţin peste 3.000 de adoptatori atestaţi.

„O mare parte a modificărilor pe care ARFO le-a propus în acest proces legislativ vizează plasarea cu prioritate a copiilor în familie, debirocratizarea procesului de intervenţie şi limitarea şederii copiilor în sistemul de protecţie. Credem că modificările, publicate deja în Monitorul Oficial, vor avea efecte pozitive pentru zeci de mii de copii”, a declarat Liviu Mihăileanu, Preşedinte ARFO.

Alianţa România Fără Orfani uneşte peste 30 de organizaţii cu scopul ca fiecare copil să beneficieze de dragostea, susţinerea şi siguranţa apartenenţei la o familie permanentă. Alianţa România Fără Orfani (ARFO) este afiliată organizaţiilor internaţionale World Without Orphans (WWO) şi Christian Alliance for Orphans (CAFO).

Sursa foto Pixabay