21 octombrie 2021

SCJU Sibiu organizează un nou concurs pentru ocuparea postului de manager al unităţii sanitare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu, instituţie medicală aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, organizează un nou concurs pentru ocuparea funcţiei de manager al unităţii sanitare. Concursul se va desfăşura în două etape la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Str. Bulevardul Coposu nr.2-4, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

2. etapa de susţinere şi evaluare a proiectului de management.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Calendarul desfăşurării concursului este următorul:

– 09.08.2021, orele 9.00 – 14.00 – candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului;

– 31.08.2021: orele 8.00 – 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere şi a proiectelor de management;

– 02.09.2021 – verificarea dosarelor şi afişarea rezultatelor „admis”/”respins” (sediu + site);

– 03.09.2021, orele 8.00-15.00 – depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor;

– 07.09.2021 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

– 08.09.2021 – comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de internet a spitalului proiectele de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere;

– 10.09.2021 – 14.09.2021, ora 10.00 – adresarea de întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management de către persoanele interesate (pe e-mail);

– 15.09.2021, ora 10 – susţinerea proiectului de management de către candidaţi;

– 16.09.2021 – afişarea rezultatelor probei referitoare la susţinerea proiectului de management;

– 17.09.2021, orele 8.00-15.00 – depunerea contestaţiilor;

– 21.09.2021 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

„Ne dorim ca interesul să fie cât mai mare şi la concurs să participe cât mai mulţi candidaţi, întrucât este vorba despre despre o funcţie cu o mare responsabilitate în care este nevoie de calitate, implicare şi dedicare iar concurenţa este benefică. Este esenţial ca activitatea medicală a celei mai importante instituţii medicale din judeţ să fie organizată corespunzător, să fie concentrată pe pacienţi şi toate nevoile acestora, pornind de la investigaţii şi tratament până la condiţiile în care are loc actul medical. Ne preocupă siguranţa tuturor celor care beneficiază de serviciile medicale, siguranţa personalului, dotarea materială, resursa umană, aspecte care ţin de un management eficient”, a declarat Cornel Benchea, preşedintele Consiliului de Administraţie al spitalului şi Preşedintele comisiei de concurs.

Detaliile privind documentele necesare, calendarul complet al concursului, precum şi bibliografia şi tematica pentru proiectul de management vor fi publicate la sediul SCJU Sibiu, în Monitorul Oficial, Partea a III-a şi pe următoarele pagini web:

– pe site-ul SCJU Sibiu la secţiunea Concursuri şi examene;

– pe site-ul CJ Sibiu, la secţiunea Locuri de Muncă;

– pe portalul: posturi.gov.ro

Cornel Benchea
Preşedintele Consiliului de Administraţie

Decebal Podăriţă
Purtător de cuvânt