Publicat: 25 Septembrie, 2019 - 18:51
Share

Universitatea Politehnica Timişoara este beneficiar, alături de Asociaţia Danke, al unui proiect în valoare de aproape 8 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile, ce vizează creşterea participării şi a nivelului de educaţie pentru elevi, studenţi şi cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, prin asigurarea de sprijin financiar elevilor şi studenţilor, creşterea atractivităţii ofertei educaţionale şi îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice.

Lansarea proiectului AVEA (Asigură-ţi Viitorul prin Educaţie şi Antreprenoriat), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, va avea loc vineri, 27 septembrie 2019, începând cu ora 12:00, în amfiteatrul K2 de la Centrul de Conferinţe al Universităţii Politehnica Timişoara.

Dintre obiectivele proiectului, care se va derula în perioada 2019-2021, menţionăm participarea a 450 de studenţi la activităţi de informare-consiliere în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate, urmărindu-se în mod special diminuarea numărului de studenţi care au dificultăţi legate de integrarea în mediul academic, respectiv de inserţie pe piaţa muncii după finalizarea studiilor.

Totodată proiectul propune informarea şi consilierea unui număr de 300 de elevi din judeţele regiunii Vest în vederea creşterii ratei de absolvire a studiilor secundare şi orientarea acestora spre continuarea studiilor la nivel terţiar.

De asemenea, proiectul propune cuprinderea a 75 de cadre didactice în cadrul unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în vederea dezvoltării de competenţe în domeniul antreprenoriatului inovativ derulat în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara.

Principalele rezultate aşteptate ale proiectului sunt:
* 300 de elevi informaţi şi consiliaţi în vederea accesării studiilor terţiare
* 100 de elevi pregătiţi pentru îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat
* 450 de studenţi beneficiari de activităţi de informare şi consiliere profesională pentru o integrare mai facilă pe piaţa muncii
* 338 de studenţi beneficiari de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor de licenţă
* 75 de cadre didactice beneficiare de formare inovativă pentru dezvoltarea competenţelor didactice
* elaborarea şi integrarea în planul de învăţământ al beneficiarului a 4 noi oferte educaţionale corelate cu necesităţile actuale ale pieţei muncii.

Valoarea totală a proiectului este de 7.858.769,70 lei din care valoarea nerambursabilă 7.737.672,06 lei.

 

Tag-uri Institutii: