17 octombrie 2021

Scrisoare deschisă cu privire la dreptul constituţional al copiilor la alocaţia de stat

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Către Uniunea Democratică a Maghiarilor din România În atenţia Domnului Preşedinte al UDMR, KELEMEN HUNOR

„Stimate Domnule Preşedinte,

În contextul dezbaterilor actuale cu privire la majorarea alocaţiei de stat pentru copii şi luând în considerare propunerea formaţiunii politice pe care o conduceţi de a stabili valori diferite ale alocaţiei în funcţie de veniturile familiilor, Salvaţi Copiii doreşte să vă reamintească că dreptul la alocaţia de stat este consacrat constituţional şi se acordă fără discriminare tuturor copiilor şi adolescenţilor din România. Din acest motiv, orice proiect de lege care va urmări impunerea unui cuantum variabil sau deductibilitatea alocaţiei din impozitul pe venit este neconstituţională şi contravine vădit principiului general al nediscriminării prevăzut de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

Conform articolului 49 (2) din Constituţia României, „Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap”. Singura interpretare posibilă a acestui text constituţional presupune respectarea caracterului universal al acordării dreptului la alocaţie. Articolul de mai sus nu conţine nicio condiţie specială sau vreun criteriu de diferenţiere în stabilirea beneficiarilor alocaţiei şi astfel devine absolut clar că toţi copiii trebuie să primească o alocaţie egală.

De altfel, Curtea Constituţională a declarat, prin Decizia 277 din 21 martie 2006, când s-a pronunţat cu privire la condiţionarea, prin lege, a acordării alocaţiei de prezenţa copilului cu vârstă şcolară în învăţământul general obligatoriu, că „Norma constituţională înscrisă în cap. II privind drepturile şi libertăţile fundamentale nu prevede şi nu permite, în definirea subiecţilor dreptului la alocaţiile acordate de stat, nici o altă condiţie în afara aceleia ca beneficiarii să fie copii.” Mai mult, Curtea Constituţională a considerat că „această consacrare a dreptului copiilor la ocrotire specială, sub forma alocaţiilor acordate de stat fără nici o discriminare, corespunde principiilor generale care stau la baza statului român, prevăzute în art.1 alin.(2) din Constituţia României, şi prevederilor privind ocrotirea copiilor, cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în alte pacte şi tratate la care România este parte.”

Pentru protecţia copiilor şi a părinţilor lor împotriva riscului de sărăcie (fenomen în creştere în cazul copiilor afectând în 2020, conform Eurostat, 36,3% dintre copii) şi, ca măsură urgentă, împotriva deprivării materiale severe (21,4% dintre copii se află în această situaţie, cu 20% mai mulţi în 2020 faţă de 2019 – Eurostat), Salvaţi Copiii propune Guvernului României adoptarea de politici sociale adecvate, prin întărirea sistemului de asistenţă socială, prin creşterea calităţii educaţiei şi asigurarea accesului la servicii medicale în mod echitabil, indiferent de locul în care copiii se nasc şi trăiesc.

Garanţia pentru Copil, instrument strategic european dedicat copiilor vulnerabili, poate deveni pentru România soluţia esenţială de punere în practică a măsurilor destinate prevenirii şi combaterii sărăciei. În România, estimăm că peste 1.000.000 de copii aparţin grupurilor vulnerabile cărora li se adresează Garanţia pentru Copil: copii cu dizabilităţi, aflaţi în protecţie specială sau instituţionalizaţi, copii romi, cei care locuiesc în condiţii neadecvate sau cresc în familii afectate de alţi factori de vulnerabilitate cum ar fi: sărăcia, plecarea părinţilor la muncă în alte ţări, naşterile la vârsta adolescenţei etc. În următoarea perioadă, autorităţile române sunt obligate să identifice cele mai vulnerabile grupuri de copii şi obstacolele cu care se confruntă aceştia, precum şi cele mai eficiente măsuri, dar şi resursele care să asigure acestora acces gratuit şi echitabil la educaţie de calitate (inclusiv educaţie timpurie, o masă sănătoasă în fiecare zi de şcoală şi activităţi extra-curriculare), la servicii de sănătate, la nutriţie adecvată şi condiţii corespunzătoare de locuire. Toate aceste aspecte trebuie să se regăsească într-un Plan de Acţiune (2022- 2030), elaborat împreună cu societatea civilă şi transmis Comisiei Europene care va aviza şi va monitoriza constant ţintele asumate şi eficienţa măsurilor luate pentru copiii noştri.

În ceea ce priveşte majorarea alocaţiei de stat, considerăm că Guvernul României trebuie să urmeze creşterile succesive stabilite prin consens politic prin dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă 123/2020. Amânarea acordării drepturilor băneşti ale copiilor ar constitui un alt exemplu nedorit al locului lipsit de prioritate pe care îl ocupă copiii în demersurile şi deciziile autorităţilor din România.

În speranţa că veţi analiza şi veţi lua în considerare cele prezentate, vă mulţumim”.

Gabriela Alexandrescu Preşedinte Executiv

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:
De 31 de ani, Salvaţi Copiii România construieşte programe sociale, politici publice şi practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza şi complexitatea proiectelor la nivel naţional fac din organizaţie o instituţie socială esenţială, al cărei rol este medierea între societatea şi autoritatea publică, în beneficiul copilului.
În cele peste trei decenii de activitate, Salvaţi Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluţii concrete pentru protejarea şi sprijinirea copiilor vulnerabili, şi a militat, în acelaşi timp, pentru o colaborare viabilă cu autorităţile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.
Salvaţi Copiii şi-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităţilor publice, în aşa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizaţia a reuşit să creeze reţele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilităţii sociale a companiilor şi a societăţii, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supravieţuire, educaţie, protecţie şi participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora.
Peste 2.570.000 de copii au fost implicaţi în programele şi campaniile Organizaţiei Salvaţi Copiii.