22 ianuarie 2022

Se depun documentaţii în vederea atribuirii de amplasamente pentru desfăşurarea de activităţi sezoniere cu caracter temporar pe domeniu public

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Serviciul Autorizare Operatori Economici din cadrul Primăriei municipiului Constanţa aduce la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi că, în perioada 17.06 – 18.06.2021, între orele 08:30 – 16:30 la Centrul de Informare pentru Cetăţeni situat în Bd. Al. Lăpuşneanu nr.116C (incintă City Park Mall – etaj I, aripa nouă), se depun documentaţii în vederea atribuirii de amplasamente pentru desfăşurarea de activităţi sezoniere cu caracter temporar pe domeniu public, în sezonul estival 2021:

– realizare şi comercializare tablouri, portrete şi basoreliefuri pictate (zona Acvariu – 6 amplasamente)
– activităţi fotografice (zona Acvariu – 4 amplasamente);
– obsevaţii astronomice (zona Acvariu – 1 amplasament);
– expoziţie de carte (zona Piaţa Ovidiu – 2 amplasamente).

Dosarele vor conţine următoarele acte:
– cerere tip;
a) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale constituite în baza O.U.G nr. 44/2008:
– certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – copie;
– certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului privind activitatea declarată – copie;
– rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G nr.44/2008, privind desfăşurarea activitaţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale – copie.

b) Pentru societăţi comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990:
– certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – copie;
– actul constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) din care să rezulte obiectul de activitate;

Pentru desfăşurarea de activităţi fotografice se depun fotografii cu panoul utilizat la realizarea fotografiilor.

Atribuirea amplasamentelor se va face în funcţie de ordinea cronologică a depunerii cererilor, potrivit obiectului de activitate, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor din prezentul anunţ. Fiecărui operator economic nu i se va putea atribui decât un singur amplasament. În cazul în care, operatorul economic nu îndeplineşte condiţiile şi cerinţele din anunţ, atunci prin alunecare va fi atribuit amplasamentul următorului operator economic. Perioada de funcţionare va fi de minim 60 zile lucrătoare.

Taxele pentru ocuparea temporară a domeniului public (pentru fiecare amplasament) sunt cele prevăzute în H.C.L. nr.433/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa în anul 2021 – Anexa nr.9.