Publicat: 27 August, 2013 - 19:17

Reamintim că începând cu data de 28.08.2013, ora 8:30 se deschide sesiunea de înregistrare on-line a cererilor de acord pentru finanţare în baza h.g. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Aplicaţia de completarea on-line a Cererii de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi accesată la link-ul:http://minimis.mfinante.gov.ro/ajutordestat/ghid274.html

Toate datele necesare operatorilor economici în vederea înregistrării cererilor se gasesc la adresa: http://minimis.mfinante.gov.ro/ajutordestat/ghid274.html
Bugetul anual alocat schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei.
Lista cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line va putea fi consultată accesand link-ul: http://minimis.mfinante.gov.ro/ajutordestat/ghid274.html

Numai întreprinderile care au cereri de acord pentru finanţare înregistrate on-line pot depune sau transmite prin poştă sau alte servicii de curierat, Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative, în perioada comunicată prin Recipisa de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Conform prevederilor art. 4, alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare se suspendă atunci când se constată că finanţarea solicitată prin Cererile de acord pentru finanţare înregistrate atinge nivelul bugetului anual alocat schemei.

În cazul în care, în urma analizării Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în cadrul acestei sesiuni, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său data reluării procedurii de înregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finanţare şi bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.