7 decembrie 2021

Se extinde cu un an mandatul Preşedinţiei române a Comunităţii Democraţiilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu salută extinderea cu încă un an a mandatului Preşedinţiei române a Comunităţii Democraţiilor. Decizia a fost luată în mod unanim de către statele membre ale Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor (CoD) la 17 mai 2021. Astfel, extinderea mandatului Preşedinţiei române a organizaţiei, exercitat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2021, se va face până în luna septembrie 2022.

Prelungirea mandatului României survine în condiţii excepţionale şi are loc în contextul necesităţii asigurării continuităţii şi gestionării eficiente a activităţii CoD, inclusiv ca urmare a faptului că pandemia de COVID-19 a afectat calendarul şi formatul unora dintre activităţile organizaţiei.

Prelungirea mandatului României la conducerea CoD a fost salutată de Secretarul General al CoD, Thomas Garret, şi reconfirmă succesul mandatului şi viziunii României în fruntea acestui for, pentru consolidarea şi promovarea valorilor democratice globale.

În cadrul mandatului său extins, România va continua să promoveze importanţa respectării Principiilor Declaraţiei de la Varşovia, documentul fondator al CoD, precum şi a cadrului oferit de Declaraţia de la Bucureşti (http://www.mae.ro/node/52946 ) din iunie 2020. Totodată, România va promova în continuare principale obiective asumate la conducerea CoD, inter alia, promovarea democraţiei pe plan global, ca unic sistem care garantează prosperitatea şi dezvoltarea durabilă, facilitarea implicării tinerilor în procesele democratice, precum şi relaţia dintre procesele democratice şi tehnologia informaţiei, dar şi teme ca rolul egalităţii de şanse în procesele democratice şi cooperarea cu societatea civilă.

Cu acest prilej, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a declarat:
„România a preluat Preşedinţia Comunităţii Democraţiilor într-un moment simbolic al istoriei sale, la 30 de ani de la revenirea în comunitatea de valori căreia îi aparţinea de drept şi în mod natural – familia democraţiilor. Continuarea exercitării Preşedinţiei române în cadrul acestui prestigios for multilateral, care promovează principiile şi practicile fundamentale ale democraţiei în lume, reprezintă o confirmare a rezultatelor notabile ale mandatului de doi ani exercitat deja de România, începând cu 15 septembrie 2019, precum şi recunoaşterea credibilităţii şi angajamentului autentic al României în plan internaţional pentru sprijinirea statului de drept, a normelor de drept internaţional şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Avem convingerea deplină că ‘sistemele democratice, prin respectul pentru drepturile omului, capacităţile instituţionale, transparenţă şi încredere, oferă şi cel mai bun cadru pentru depăşirea situaţiilor de criză, inclusiv cea generată de pandemie’, aşa cum statuează Declaraţia de la Bucureşti din 26 iunie 2020 (http://www.mae.ro/node/52946), adoptată la Conferinţa Aniversară pe care am găzduit-o anul trecut pentru marcarea a 20 de ani de la adoptarea Declaraţiei de la Varşovia şi înfiinţarea Comunităţii Democraţiilor. Astfel, România este pregătită să întreprindă, în continuare, demersurile necesare pentru realizarea de progrese pe linia priorităţilor de agendă stabilite la preluarea mandatului acestui for interguvernamental.
Vom continua activitatea intensă pentru promovarea valorilor democratice, precum şi acţiunile susţinute în vederea dinamizării şi eficientizării eforturilor comunităţii internaţionale pentru consolidarea sistemelor democratice, inclusiv prin împărtăşirea expertizei noastre şi prin sprijinul acordat altor ţări aflate pe calea tranziţiei către democraţie sau care încearcă să-şi consolideze instituţiile şi practicile democratice.
Pregătirea celei de-a zecea reuniuni ministeriale a Comunităţii Democraţiilor, precum şi a celei de a doua ediţii a Forumului Tinerilor din cadrul Comunităţii Democraţiilor, care vor avea loc la New York, în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în luna septembrie 2021, ne oferă prilejul de a face un prim bilanţ al rezultatelor mandatului României la acest for şi de a proiecta obiectivele şi acţiunile prioritare în anul ce urmează.
Aceste acţiuni consecvente vor fi reflectate în consolidarea pe mai departe a comunităţii de valori şi de principii cu partenerii like-minded, inclusiv prin acordarea de sprijin activ pentru organizarea Summitului Global al Democraţiilor anunţat de Preşedintele american Joseph Biden pentru finalul anului 2021 sau începutul anului următor”.

Pe durata primilor doi ani ai mandatului Preşedinţiei române a CoD au fost organizate mai multe acţiuni care au reliefat angajamentul României în sprijinirea statului de drept, respectiv a protejării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19. O atenţie sporită a fost acordată dimensiunii promovării democraţiei şi combaterea influenţelor maligne străine, consolidării guvernării democratice prin tehnologie, implicării tinerilor în procesele democratice, rolului femeilor în guvernarea democratică, situaţiilor punctuale în care democraţia şi drepturile omului au fost afectate, precum cea din Myanmar.

Asistenţa şi sprijinul constant ale Secretarului General al CoD, Thomas Garrett, şi ale Secretariatului Permanent al CoD au fost esenţiale pentru buna desfăşurare a mandatului României la CoD, mai ales în contextul imprevizibil generat de pandemia globală de COVID-19.

* * *

Informaţii suplimentare:

De la preluarea mandatului în luna septembrie 2019, România a găzduit trei reuniuni ale Consiliului Guvernator al CoD: în februarie 2020, la Bucureşti (http://www.mae.ro/node/51639), în perioada 23 – 24 noiembrie 2020, în sistem VTC (http://www.mae.ro/node/54285.) şi în perioada 20-21 aprilie 2021, tot în format VTC (https://www.mae.ro/node/55427).

România a găzduit, la 26 iunie 2020, Conferinţa aniversară de nivel înalt a Comunităţii Democraţiilor, dedicată marcării a 20 de ani de la semnarea Declaraţiei de la Varşovia, actul fondator al CoD, desfăşurată în sistem videoconferinţă (http://www.mae.ro/node/52953).

Evenimentul s-a bucurat de participarea fostului secretar de stat american Madeleine K. Albright, fondator al Comunităţii Democraţiilor, în calitate de keynote speaker, a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, şi Comisarului UE pentru valori şi transparenţă, Vara Jourova, alături de numeroşi miniştri ai afacerilor externe din statele membre ale Consiliului Guvernator al CoD. Cu acest prilej a fost lansată, de către Preşedinţia română a CoD, în cooperare cu partea poloneză, o Expoziţie Aniversară cu postere ilustrând cele 19 principii ale Declaraţiei de la Varşovia (https://www.youtube.com/watch?v=45S4BMaRvIM, http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/2021.05.17-expo_cod.pdf).

Totodată, prin leadershipul manifestat de România pe parcursul mandatului său la CoD, ţara noastră a încurajat şi a facilitat adoptarea, alături de Declaraţia de la Bucureşti (http://www.mae.ro/node/52946), a unor declaraţii ale Consiliului Guvernator al CoD care reprezintă piloni importanţi în avansarea principiilor democratice şi poziţionarea CoD în situaţii care au adus provocări la adresa regimurilor democratice – Declaraţia privind rolul şi utilizarea tehnologiei în sprijinul guvernanţei democratice (http://www.mae.ro/node/54299), Declaraţia membrilor Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor cu privire la situaţia din Myanmar (http://www.mae.ro/node/54918), Declaraţiei Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor privind rolul femeilor în cadrul guvernanţei democratice şi dezvoltării durabile (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/33rd_gc_outcome_statemen_20_-_21_april_2021.pdf.)

Pentru implementarea obiectivului specific de încurajare a participării tinerilor în procesele democratice şi luarea deciziilor, preşedinţia română a CoD a organizat, în luna iulie 2020, Forumul Tinerilor din cadrul Comunităţii Democraţiilor – Interconectarea tinerilor lideri din statele democratice, axat pe teme precum participarea civică şi politică a tinerilor, facilitarea schimbului de bune practici din statele şi regiunile lor şi prezentarea unor modele inovative de creştere a gradului de implicare a tinerilor în viaţa publică şi în procesele democratice (http://www.mae.ro/node/53212, http://www.mae.ro/node/53166). În cadrul Forumului a fost adoptată Declaraţia Tinerilor din cadrul CoD (http://www.mae.ro/node/53207).

În îndeplinirea obiectivelor mandatului asumat la conducerea CoD, România a co-organizat o serie de evenimente calibrate priorităţilor sale şi provocărilor la adresa principiilor democratice, inclusiv a ameninţărilor hibride, dintre care amintim videoconferinţa cu tema „Protejarea democraţiei şi combaterea influenţelor străine maligne (Safeguarding Democracy and Preventing Malign Foreign Interference)”, 14-15 octombrie 2020 (http://www.mae.ro/node/53894, http://www.mae.ro/node/53884). De asemenea, preşedinţia română a CoD a fost implicată activ şi în videoconferinţa „Îmbunătăţirea guvernanţei democratice prin tehnologie”, deschisă de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu la 29 septembrie 2020 (http://www.mae.ro/node/53730).

Cea de-a zecea reuniune ministerială a CoD urmează să se desfăşoare în marja segmentului la nivel înalt a celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în luna septembrie 2021. Evenimentul era programat să aibă loc la Bucureşti, în luna iunie 2020, pentru a marca 20 de ani de la adoptarea Declaraţiei de la Varşovia, actul fondator al CoD, însă a fost amânat pe fondul restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19. De asemenea, în marja celei de-a zecea reuniuni ministeriale a CoD va avea loc a doua ediţie a Forumului Tinerilor din cadrul CoD, organizat de Preşedinţia română şi care va include, la propunerea ministrului român al afacerilor externe, a unei componente privind egalitate de gen.

Comunitatea Democraţiilor (CoD) a fost înfiinţată în anul 2000, la iniţiativa SUA, reprezentând o structură inter-guvernamentală, de anvergură globală, care are ca obiective promovarea unor societăţi paşnice pentru o dezvoltare durabilă, accesul la justiţie pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. Comunitatea Democraţiilor este cea mai amplă platformă de dezbatere şi schimb de experienţă pe tema democraţiei la nivel global. Avantajul acestui for de dezbateri rezidă în participarea voluntară a statelor, acestea fiind încurajate şi motivate să abordeze deschis provocările cu care se confruntă în consolidarea propriei democraţii. Totodată, oferă cadrul adecvat pentru schimburi de experienţă, împărtăşirea unor lecţii învăţate şi, implicit, sporirea cooperării între acestea.

România se numără printre cele 106 state membre ONU care au semnat Declaraţia de la Varşovia – documentul fondator al Comunităţii Democraţiilor, Consiliul Guvernator, care se compune din 29 de state, inclusiv România (din 2011), este principalul organ decizional al Comunităţii Democraţiilor.

Pentru mai multe detalii despre activităţile Preşedinţiei române a Comunităţii Democraţiilor accesaţi link-ul http://www.mae.ro/node/51103.