Publicat: 18 Iunie, 2020 - 08:46
Share

România exercită Preşedinţia-în-Exerciţiu (PiE) a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) în cursul primului semestru 2020, pentru a şasea oară, începând cu 1992. Acest mandat a fost încredinţat ţării noastre urmare a deciziei Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe (CMAE) de la Atena, din 13 decembrie 2019.

Pe fondul evoluţiilor generate de criza pandemiei de COVID-19, majoritatea activităţilor şi reuniunilor PiE române au avut loc în format video-conferinţă, cu menţinerea priorităţilor anunţate şi în conformitate cu angajamentul asumat la preluarea mandatului.

Cu toate acestea, formatul menţionat a restrâns posibilitatea exercitării depline a mandatului preşedinţiei române. În acelaşi timp, a fost înregistrată, încă din perioada anterioară asumării mandatului de către România, o dificultate în asigurarea continuităţii preşedinţiilor-în-exerciţiu ulterioare celei române, pe fondul neasumării acestora de către unele state membre în ordinea prestabilită conform regulilor organizaţiei, din diverse motive justificate.

În acest context, Preşedinţia-în-exerciţiu română, prin demersuri întreprinse la nivelul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu şi al echipei preşedinţiei române, în strânsă cooperare cu Secretariatul Organizaţiei şi cu statele membre, au fost depuse eforturi susţinute pentru deblocarea situaţiei şi pentru identificarea unei formule consensuale de asigurare a continuităţii preşedinţiilor-în-exerciţiu ale OCEMN.

În urma demersurilor întreprinse, soluţia identificată a constat în decizia României de asumare, în baza angajamentului său constructiv faţă de cooperarea la Marea Neagră şi ca expresie a responsabilităţii sale la nivel regional, a prelungirii cu titlu excepţional a mandatului naţional de Preşedinţie-în-Exerciţiu şi pentru semestrul II al anului 2020, în condiţiile în care a fost agreată şi succesiunea următoarelor Preşedinţii, care vor fi asumate succesiv de Albania, Georgia şi R. Moldova. Soluţia menţionată a fost salutată de toate statele membre ale OCEMN şi a fost adoptată prin consens astăzi, în cadrul reuniunii înalţilor funcţionari ai OCEMN, desfăşurată prin video-conferinţă.

Această decizie a României de prelungire a mandatului său survine în condiţii excepţionale şi reconfirmă angajamentul continuu al României pentru consolidarea cooperării regionale la Marea Neagră, ca modalitate de impulsionare a cooperării economice şi de promovare a stabilităţii şi prosperităţii într-o regiune de interes strategic pentru România.

Sub motto-ul "Bridging Shores - Enhancing Cohesion", Preşedinţia-în-Exerciţiu română va continua să îşi deruleze mandatul de o manieră pragmatică, fundamentată pe imperativul coeziunii economico-sociale, interconectivităţii şi dialogului constructiv între statele membre OCEMN. Scopul urmărit este avansarea misiunii centrale a OCEMN - prosperitate comună prin consolidarea cooperării economice inter-guvernamentale. Astfel, România este pregătită să întreprindă, în continuare, demersurile necesare pentru realizarea de progrese pe linia priorităţilor de agendă stabilite la preluarea mandatului.

În acest sens, Preşedinţia-în-Exerciţiu a României va acorda o atenţie deosebită avansării procesului de reformă a Organizaţiei, în vederea eficientizării şi creşterii performanţei instituţionale, precum şi pentru dezvoltarea abordării orientate spre proiecte a OCEMN.

Pe linia priorităţilor sectoriale, Preşedinţia-în-Exerciţiu a României va continua promovarea cooperării în toate domeniile de activitate ale OCEMN, cu o atenţie deosebită asupra domeniilor cheie pentru dezvoltarea economică sustenabilă a regiunii şi în care România deţine expertiză: transporturi şi conectivitate; protecţia mediului înconjurător; schimbări climatice şi energie verde; competitivitate.

În urmărirea acestor obiective de agendă, România va acorda importanţă prioritară dezvoltării, de o manieră pragmatică, flexibilă, a cooperării OCEMN - UE, aspect care va contribui la avansarea dimensiunii comune de acţiune pe palierul implementării de proiecte sectoriale regionale spre beneficiul tuturor statelor membre ale OCEMN, prin valorificarea oportunităţilor oferite de iniţiativele şi instrumentele financiare europene pentru dezvoltarea sustenabilă la Marea Neagră.
 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Geo: