27 iunie 2022

Se finalizează proiectul ANTREPRENORIAT – Soluţie durabilă pentru ocupare (POCU/82/ 3/7/105344)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea, în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, finalizează, la data de 15 iulie 2021, proiectul cu titlul „ANTREPRENORIAT – Soluţie durabilă pentru ocupare”, cod SMIS2014+ 105344.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiţii – 8iii: Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare.

Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea antreprenoriatului prin îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de noi firme, ca oportunitate pentru dezvoltare regională şi creşterea gradului de ocupare în Regiunea Sud-Est.

Rezultatele proiectului sunt:

– crearea şi administrarea unui website al proiectului;

– campanie de promovare a antreprenoriatului din perspectiva durabilităţii, egalităţii de şanse, inovării sociale;

– organizarea a 6 seminarii cu tema „Valorificarea superioară a resurselor locale prin dezvoltarea antreprenoriatului”;

– reţea de colaborare pentru susţinerea grupului ţinta şi oricăror alte persoane interesate privind înfiinţarea şi dezvoltarea antreprenoriatului;

– 366 persoane au dobândit competente antreprenoriale şi au elaborat planuri de afaceri

– 59 firme nou create având ca sprijin ajutorul din schema de minimis acordat;

– 163 persoane angajate în firmele nou create la data finalizării perioadei de sustenabilitate.

Perioada de desfăşurare: 16.01.2018 – 15.07.2021

Valoare totală proiect: 13.132.649,21 lei din care 11.162.751,83 lei reprezintă cofinanţarea de la Uniunea europeană din Fondul Social European

Datele de contact ale partenerului: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Constanţa, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr.185A, tel: 0241/ 619.854, e-mail: office@ccina.ro; www.ccina.ro.