Publicat: 23 Iulie, 2018 - 18:37

Ordinul Arhitecţilor din România iniţiază pe perioada iulie - august 2018 campania "SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ" şi invită beneficiarii acestui timbru la un demers comun de susţinere a timbrului arhitecturii, un fond care revine OAR pe baza legii 35/1994 prin care 0,05% din investiţiile din construcţii sunt alocate organizaţiilor profesionale pentru creşterea nivelului cultural al României. Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţie profesională. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. Printre obiectivele OAR se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii şi consolidarea în jurul sediilor organizaţiei şi filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură şi cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieţii; adaptarea educaţiei în arhitectură la tendinţele mediului socio-economic şi cultural.

OAR are cu această ocazie responsabilitatea să infirme recentele acuzaţii nefondate care i-au fost aduse în privinţa modului în care organizaţia noastră utilizează Timbrului de Arhitectură prin proiectul de lege B834/2018 depus la Senat.

Cu toate că adresa de fundamentare nu este de acord cu anumite prevederi, deşi acestea sunt stabilite prin lege (modul de colectare, modul de atribuire, etc.) şi depăşesc statutul OAR, ne rezumăm la a clarifica anumite aspecte care ţin de fondul problemei, aşa cum sunt expuse în adresa de fundamentare B834/2918:

1. "Precizăm că o estimare a acestor venituri este greu de realizat, dar dacă se face comparaţie între veniturile Inspectoratului de Stat în Construcţii, care colectează 0.5% din valoarea investiţiei şi în anul 2017 a încasat peste 180 milioane lei, înseamnă că veniturile Ordinului Arhitecţilor din România în anul 2017 au fost de aprox. 18 milioane lei".

FALS: Estimarea veniturilor nu este greu de realizat, deoarece este vorba de un transfer bancar realizat de autorităţile locale către ISC (0.5% din investiţii) şi OAR (0,05% din investiţii), prin devize clare şi proceduri transparente. Se poate afla de pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii că veniturile sale pe anul 2017 au fost puţin peste 126 milioane de lei, ceea ce însă nu face ca veniturile OAR din această taxă să fie de 12.6 milioane de lei. Suma Timbrului de Arhitectură pe anul 2017 a fost de 6.301.657 lei, adică jumătate din suma preconizată pe logica acestui proiect de lege. Sperăm că cealaltă jumătate să fi fost colectată de Uniunea Arhitecţilor din România.

2. "Astfel, având în vedere că, nu poate fi analizată eficienţa cheltuielilor fondurilor publice reprezentând contravaloarea acestui timbru de arhitectură plătit de către autorităţile publice pentru investiţii promovate, considerăm necesară abrogarea acestei taxe".

FALS: Timbrul de arhitectură se conformează unui cadrul reglementat general, urmând ca fiecare organizaţie sau uniune de creaţie să îl utilizeze în spiritul legii şi în mod transparent. De altfel, utilizarea timbrului s-a realizat atât pentru proiecte culturale, proiecte prioritare, cât şi pentru premii pentru arhitectură, burse, participări internaţionale, ajutoare sociale sau concursuri de arhitectură.

Modul şi eficienţa utilizării sunt informaţii publice pe site-ul oar.archi, unde sunt publicate constant rezultatele şi acţiunile culturale sprijinite financiar prin Timbrul de Arhitectură. Anuala de Arhitectură Bucureşti, Bienala de arhitectură BETA, Bienala de arhitectură Transilvania BATRA, De-a arhitectura, Ghiduri de arhitectură grupul OAR RURAL, Raportul pentru Bucureşti 2016 şi 2018, Street Delivery, Trienala de Arhitectură East Centric, Casa Arhitecturii, Mina de idei ANINA sau Catalog Bucureşti sunt doar câteva dintre proiectele susţinute de OAR prin Timbrul de Arhitectură. OAR a susţinut iniţiative de diferite forme, dimensiuni şi capacităţi din dorinţa de a încuraja atât iniţiative mici, filiale aflate la început în demersurile culturale sau iniţiative tinere, inovative.

Toate aceste argumente şi altele suplimentare, de legislaţie, sunt menţionate în documentaţia trimisă de OAR către Senat, pentru a solicita respingerea proiectului de lege. Subiectul va reveni pe agenda legislativă în toamnă, după vacanţa parlamentară.

Punct de vedere ref. la B384-2018 privind respingerea proiectului legislativ de eliminare a Timbrului Arhitecturii

Norme metodologice privind finanţarea de oferte culturale şi proiecte editoriale din Timbrul Arhitecturii

Norme generale privind atribuirea finanţărilor din Timbrul Arhitecturii de către Ordinul Arhitecţilor din România

Broşura OAR de prezentare a proiectelor culturale 2011-2014

Pentru ca pe viitor să preîntâmpinăm astfel de iniţiative legislative, sau să le facem mai utile pentru creşterea eficienţei utilizării sale, invităm toţi beneficiarii Timbrului de Arhitectură să ajute la consolidarea acestui fond public, în vederea dezvoltării sale pe viitor.

 

Tag-uri Institutii: