Publicat: 29 Mai, 2017 - 19:43
Share

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunță că în baza atribuțiilor și prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizia Guvernatorului ARBDD nr. 178 din 29.05.2017, prelungirea până la 23 iunie 2017 a valabilității actelor de reglementare emise în 2016 pentru desfășurarea activității de pescuit comercial în perimetrul RBDD.

Decizia a fost determinată de faptul că Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate este încă în procedură de aprobare la Ministerul Mediului și la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și de depunerea cu întârziere a cererilor de emitere a actelor de reglementare.

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, sunt obligate să dețină asupra lor toate documentele necesare desfășurării activității de pescuit comercial, conform prevederilor legislației în vigoare și a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Decizia a fost emisă urmare discuțiilor și analizei în cadrul Comisiei Interne de Analiză, în conformitate cu următoarele acte normative:

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 'Delta Dunării' cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;

OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioare.